Nejlepší „KROK žáci“ byli oceněni

Kvůli rotační výuce jsme na dvakrát oceňovali žáky, kteří se aktivně zapojili do školní pohybové výzvy „KROK výzva“. Pro připomenutí doplním, že výzva spočívala v chození. (Čili jedné z mála pohybových aktivit, kterou jsme mohli provozovat všichni i při uzavřených sportovištích). Nasbírané kroky žáci (i učitelé) posílali po dobu čtyř jarních týdnů jako fotografie svých mobilních aplikací a fitness zařízení k sumarizaci. Každá správná procházka má svůj cíl, tak i naše krokování směřovalo k virtuálnímu obejití České republiky po jejich hranicích. Tento úkol nesplnila žádná třída ani pedagogický sbor. Nejblíž se dostali ti nejmladší – žáci 1.A třídy i se svou třídní učitelkou nachodili neuvěřitelných 2 155 139 kroků, k obejití hranic je potřeba 2 908 750 kroků.
V tomto a minulém týdnu jsme předali ceny třem nejlepším „krokařům“ v každém ročníku, ocenili jsme tedy celkem 27 žáků pěknými cenami, které jim zakoupil a zafinancoval náš Spolek rodičů a přátel školy (Spolek 2. ZŠ J. A. Komenského). Děti dostaly poukazy na nákup sportovního zboží v obchodě Decathlon (1. místa), sportovní batoh (2. místa), švihadlo (3. místa). Děkujeme Spolku za milé zpestření výzvy krásnými odměnami.
Mgr. Marian Byrtus

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/nejlepsi-krok-zaci-byli-oceneni/