Nové přístupové údaje do Bakalářů pro všechny rodiče a zavedení systému pro distanční vzdělávání

Nové přístupové údaje do Bakalářů a zavedení systému pro distanční vzdělávání

Dnes odpoledne na třídních schůzkách předáme všem rodičům nové přístupové údaje do Bakalářů. Důvodem je opakované poskytování osobních přístupových údajů neoprávněným osobám a  ztráta přístupových údajů.

Původní přístupy již nejsou funkční.

Rodiče, kteří se nedostaví na schůzky, budou třídní učitelé kontaktovat individuálně.

Každému žákovi byl zřízen školní email. Ten je podmínkou pro úspěšné zapojení žáka do vzdělávání v systému Google Classroom a pro komunikaci v prostředí Google Meet. S těmito systémy bude naše škola trvale pracovat i v období prezenčního vzdělávání. V případě jakéhokoliv přerušení školní docházky tak bude přechod na online vzdělávání snadný.

Upozorňujeme všechny uživatele školního mailu na to, že:

  • slouží žákům či jejich zákonným zástupcům pouze pro vzdělávání online (Classroom, Meet) a komunikaci se školou,
  • je zakázáno rozesílat nevyžádanou poštu a cokoliv „závadného“,
  • škola má stále přístup k účtu

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/nove-pristupove-udaje-do-bakalaru-pro-vsechny-rodice-a-zavedeni-systemu-pro-distancni-vzdelavani/