Nový člen Školské rady ZŠ Komenského

Paní Magdalena Pírková byla do ŠR zvolena jako zástupce rodičů.

Viz zápis o výsledcích doplňovacích voleb:

ŠR_výsledky doplňovacích voleb

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/novy-clen-skolske-rady-zs-komenskeho/