Ocenění Mgr. Ševčíkové MMO

P1020222Dne 23.3. proběhlo v Divadle loutek slavnostní ocenění pedagogů u příležitosti Dne učitelů. MMO ocenil za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost naší školou navrženou úžasnou paní učitelku, Mgr. Danuši Ševčíkovou.

Paní učitelka Ševčíková patří k nejaktivnějším pedagogům. Zajišťuje mnoho aktivit pro žáky. Svými zkušenostmi a lidským přístupem úspěšně řeší náročné situace mnohých žáků, vždy byla třídní učitelkou problematické třídy, kterou proměnila. Mnoho let vede žáky školy 1. a 2.stupně v žákovské samosprávě, jejichž činnost ocenila i ČŠI.  Žáci mají velmi pozitivní vztah ke své paní učitelce a rádi jí dělají radost. Dlouhodobě pečuje o žáky se specifickou poruchou učení a chování. Paní učitelka věnuje  mnoho svého času doučování žáků, přípravě na soutěže, přijímací zkoušky aj. Žáci i rodiče s ní komunikují i o prázdninách či víkendech, nikdy nejsou odmítnuti. Mnohým  žákům dělá „náhradní rodiče“. Paní učitelka pečuje nejen o žáky, ale i o prostředí, kde se vzdělávají – výzdoba školy,  prezentace prací žáků ve vstupní hale, péče o květinovou výzdobu školy.

 A jeden skutečný příběh:

Paní učitelka jela s třídou tramvají. Na výzvu žákům „vstaňte a uvolněte místo“, se postavil i zcela cizí dospělý člověk, do té chvíle čtoucí časopis. Začal se smát a pozdravil svou bývalou učitelku s tím, že její hlas má hluboko v duši.

Ještě jednou moc blahopřejeme!!! A děkujeme.

 

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/oceneni-mgr-sevcikove-mmo/