Ocenění našich žákyň starostou

14.6.2017 byly dvě naše žákyně oceněny za vzornou reprezentaci městského obvodu Poruba při setkání starosty s úspěšnými žáky a studenty porubských základních a středních škol.

Klára Pačková a Monika Zarabská, obě žákyně 9.B, si své ocenění zasloužily po všech stránkách. Posuďte sami: výborný prospěch po celou dobu školní docházky. Reprezentace školy v oblasti anglického jazyka, matematiky, přírodních věd, sportu, jazyka českého… Seznam soutěží a umístění za celé ty roky by byl velmi dlouhý. Kromě toho obě slečny hrají ve školním kytarovém souboru a podílejí se tak na vytváření krásné atmosféry našich školních akcí. Obě milé, pracovité, vtipné.

Jsme rádi, že jsme Vás mohli učit, slečny. Jsme rádi, že jsme Vás viděli vyrůstat. A hodně štěstí do dalšího studia.

 

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/oceneni-nasich-zakyn-starostou/