Ocenění u příležitosti Dne učitelů

28. března byla u příležitosti oslav Dne učitelů oceněna paní učitelka Mgr. Gabriela Šlechtová. Událost se konala v galerii PLATO za účasti Evy Pavlové, manželky prezidenta České republiky, a náměstkyně primátora Mgr. Andrey Hoffmannové, Ph.D.
Máme radost z toho, že právě Gabriela Šlechtová byla jednou z 8 učitelek, které byly ze všech ostravských pedagogů vybrány pro ocenění.
Paní učitelka je mimořádně aktivní pedagog. V minulých letech si rozšířila své vzdělání o speciální pedagogiku a logopedii, zajišťovala péči o děti s logopedickými vadami.
S rozvojem inkluzivního vzdělávání se stala spolutvůrkyní školního systému podpory talentovaných žáků na naší škole a nyní je garantem dalšího rozvoje této oblasti. Aktivně spolupracuje s organizací Z.A.D.E.K., účastní se pravidelně akcí metodické podpory zajišťované odborem školství městského obvodu Ostrava-Poruba a Ambulancí klinické psychologie v Ostravě-Porubě, organizuje také setkávání pedagogů za účelem sdílení dobré praxe.
Svým zájmem o aktivizační a inovativní výukové metody přispívá zásadním způsobem ke zvyšování kvality výchovně-vzdělávacího procesu na naší škole.
K ocenění paní učitelce srdečně blahopřejeme a přejeme mnoho energie a pedagogického optimismu do dalších let.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/oceneni-u-prilezitosti-dne-ucitelu/