Ocenění učitelé naší školy

Významný den – 28. březen

Den učitelů

Dne 28.3.2014 byla u příležitosti Dne učitelů oceněna statutárním městem Ostrava Mgr. Lída Skalná v kategorii výrazná pedagogická osobnost.

Dne 28.3.2011 byla u příležitosti Dne učitelů oceněna statutárním městem Ostrava Mgr. Daniela Poledníková v kategorii výrazná pedagogická osobnost.

P1080525

Dne 25.3.2010 byla u příležitosti Dne učitelů oceněna hejtmanem Moravskoslezského kraje Mgr. Danuše Ševčíková.

Dne 25.3.2010 byla u příležitosti Dne učitelů oceněna Magistrátem města Ostravy Mgr. Jindřiška Kupcová.

28. březen, Den učitelů se váže k datu narození Učitele národů – Jana Ámose Komenského. K tomuto datu jsou každoročně oceňováni Magistrátem města Ostravy nebo zřizovatelem školy pedagogové, kteří dosahují ve své práci mimořádných výsledků. Tuto významnou slavnostní událost prožilo již 6 pedagogů naší školy, kteří byli oceněni za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost.

Ocenění Magistrátem města Ostravy převzala:

  • v roce 2003: Mgr. Božena Třečková -učitelka 2. stupně
  • v roce 2004: Mgr. Marie Miklicová – učitelka 2. stupně
  • v roce 2005: Mgr. Jana Mihulová – učitelka 1. stupně
  • v roce 2006: Mgr. Vlasta Pršová – učitelka 2. stupně

V roce 2006 ocenil starosta Městského obvodu Poruba Mgr. Danuši Ševčíkovou – učitelku 2. stupně jako významnou pedagogickou osobnost obvodu Poruba.

V letošním roce převzala ocenění Magistrátu města Ostravy Mgr. Dagmar Chvojková – učitelka 2. stupně a zároveň zástupkyně ředitelky školy.

Skutečnost, že z naší školy převzalo ocenění za svoji práci celkem 8 pedagogů jistě potvrzuje kvalitu pedagogického sboru naší základní školy.

Mgr. Jarmila Krejčířová, ředitelka školy

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/oceneni-ucitele-nasi-skoly/