Ochrana oznamovatelů – vnitřní oznamovací systém

Informace_Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/ochrana-oznamovatelu-vnitrni-oznamovaci-system/