ODISBUS – dopravní výchova pro 4. a 5. ročníky

V úterý 24.1. se třídy 4.A, 4.B, 5.A a 5.B zúčastnily dopravní výchovy v Odisbusu, který byl přistaven na zahradě naší školy. Děti se zajímavou formou seznámily s různými způsoby dopravy po městě a jeho okolí. Porovnávaly možnosti jednotlivých druhů dopravy, jejich výhody i nedostatky. Zopakovaly si způsoby placení jízdného, třídění odpadu ve městě a za svoji aktivitu během interaktivní výuky byly také odměněny drobnými dárky. Akce se všem moc líbila a příští rok se těšíme na novou s dalšími tématy…

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/odisbus-dopravni-vychova-pro-4-a-5-rocniky/