Ohlédnutí za školním rokem ze školní jídelny 2021/2022

Začátek školního roku byl doprovázen řadou opatření, se kterými jsme se museli poprat. Myslím si, že jsme to zvládli úspěšně a školní jídelna vařila po celou dobu veškerých omezení. Děti na distanční výuce a cizí strávníci si chodili pro oběd do jídlonosiče a to ve vymezeném a odděleném čase.

Přes veškerá omezení jsme začátkem školního roku ještě stihli pro děti týden vaření v programu ,,Pozvi kamaráda bez čipu,, kde se připravovala oblíbená jídla našich dětí. Současně probíhala i soutěž o největší počet přihlášených strávníků v jednotlivých třídách. Vítězná třída dostala výborný dort, které upekly naše paní kuchařky.

Dalším zpestřením pro naše děti a strávníky bylo vaření kuchařem z firmy LaFood v měsíci lednu. Celý den společně s našimi kuchařkami připravoval jídlo a prezentoval je.

Během školního roku jsme připravili více než 50 nových pokrmů, převážně zeleninových, bezmasých, ale i masových. Většina pokrmů byla přijata s pochvalnou odezvou. To nás velice těší a motivuje nadále v tom pokračovat.

Personál školní jídelny se účastnil různých školení v oboru hygieny, zdravého vaření, ajn. Nové poznatky ze školení budou určitě aplikovány do praxe a věříme, že je stále se co učit a vylepšovat. Budeme se na vás těšit v novém školním roce.

Krásné sluníčkové léto, mnoho prázdninových zážitků, pohody a odpočinku přeje kolektiv školní jídelny.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/ohlednuti-za-skolnim-rokem-ze-skolni-jidelny-2021-2022/