Online konference – Změňme klima

O konferenci

Online konference Změňme klima se bude se týkat klimatických změn, ale také klimatu ve společnosti. Hlavně však bude o lidech, školách a o tom, jak s tím můžeme v praxi pracovat a přispět ke zlepšení současného stavu. Účast je doporučena od 13 let (Pozvěte všechny své Ekoškoláky! Je to skvělý program pro váš Ekotým v době kdy nelze nic realizovat přímo ve škole).

Celý formát je připraven tak, aby vás nezatížil a užili jste si ho v čase, který budete preferovat.

Je připraveno pět 20 minutových přednášek, které si můžete ihned pustit. Zároveň budete mít možnost klást písemně dotazy přednášejícím.

Ve středu 13. ledna od 15:00 bude jediný pevný termín online setkání, kdy budete mít příležitost se tváří v tvář potkat s přednášejícími, bavit se s nimi a dozvědět se mnohem víc o jejich tématech. Přednášky budete mít k dispozici i po konferenci, můžete je pak využít při práci s Ekotýmem nebo při své výuce.

KONFERENCE JE PRO VÁS ZDARMA, JEN JE TŘEBA SE REGISTROVAT.

Vy, rodiče, kolegové a hlavně děti mohou na konferenci potkat jedny z nejzajímavějších osobností ze svých oborů (už to za to stojí):

·         Jan Krajhanzl

o    Ekopsycholog a vědec, zajímající se o komunikaci změny klimatu. Dozvíte se jak a o čem mluvit, aby vás lidé poslouchali.

·         Josef Prokeš

o    Kněz, spisovatel, horolezec  a skaut. Rozvine zamyšlení nad tím, jaká je morální a etická role člověka v tomto světě.

·         Tadeáš Žďárský

o    Metodik klimatického vzdělávání. Tadeáš vám přiblíží praktické tipy a příklady, jak lze skrze školu zapojit společnost do řešení klimatických změn.

·         Petr Daniš

o    Metodik environmentálního vzdělávání, spisovatel, ředitel vzdělávacího centra TEREZA. Jeho příspěvek se bude týkat role škol v době klimatických změn.

·         Ondráš Přibyla.

o    Vědec a mediátor, jeden z tvůrců informačního portálu Fakta o klimatu. Ondřej vám představí, kde brát správné informace a jak s nimi nakládat.

Těšíme se na vás!
Za kancelář Ekoškoly

Jan Smrčka                                                            
Vedoucí programu Ekoškola v České republice

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/online-konference-zmenme-klima/