Organizace prvního týdne školního roku 2020/2021

první třídy:

úterý      1. 9.   – 1 vyučovací hod.  8:00 – 8:45  hod. 

                           – aktovku s sebou, s doprovodem rodičů či blízkých (s rouškou)  

středa    2. 9.  –  2 vyučovací hod.  8:00 –  9:40  hod.

čtvrtek   3. 9.  –  3 vyučovací hod. 8:00 -10:45 hod.

pátek     4. 9.  –   3 vyučovací hod. 8:00 -10:45 hod.

pondělí  7. 9. – vyučování dle rozvrhu hodin                             

Po ukončení výuky přebírají žáky zapsané do školní družiny paní vychovatelky. Nedružinoví  žáci odcházejí domů s rodiči, kteří si své děti vyzvednou po ukončení výuky. (Žáci ŠD mají zakoupené obědy.)

 

druhé – deváté třídy:

1.9.        2 vyučovací hodiny          (obědy 11:00-12:30)

2.- 4.9.  4 vyučovací hodiny

(rozdávání učebnic, aktualizace údajů, poučení, informace k organizaci výuky)

výdej obědů do 13:00

pondělí  7. 9. – vyučování dle rozvrhu hodin

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/organizace-prvniho-tydne-skolniho-roku-2020-2021/