Organizace výuky od 30. listopadu

Od pondělí 30. listopadu bude výuka na naší škole organizována takto:

– Celý první stupeň bude chodit každý den do školy, školní družina bude fungovat v plném rozsahu od 6.00 do 16.30.

– Třídy 6.B, 6.C, 7.B, 8.B budou chodit do školy pouze ve dnech:
30. 11. – 4. 12.
14. 12. – 18. 12.

– Třídy 6.A, 7.A, 8.A budou chodit do školy pouze ve dnech:
7. 12. – 11. 12.
21. 12. – 22. 12.

Ve dnech, kdy nebudou žáci chodit do školy, se budou vzdělávat online dle rozvrhu, který byl nastaven speciálně pro distanční vzdělávání.

– Třídy 9. A a 9. B budou chodit do školy každý den bez omezení.

Organizace stravování

Upozorňujeme všechny rodiče, že musejí děti individuálně přihlásit ke stravování. Žákům, kteří se nebudou v daném týdnu vzdělávat ve škole, bude oběd vydán do jídlonosičů v době od 11.15 do 11.30. Žáci, kteří se budou účastnit výuky ve škole, budou obědvat ve školní jídelně za zpřísněných hygienických opatření.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/organizace-vyuky-od-30-listopadu/