Organizace začátku školního roku 2016/2017 pro prvňáčky

Pro prvňáčky proběhne na začátku školního roku adaptační období.

1.9. 8:00 – 8:45, pak jdou domů nebo do školní družiny

2. a 5.9. 8:00 – 10:00, pak domů nebo ŠD

6. a 7.9. 8:00 – 10:45, pak domů nebo ŠD

8. a 9.9. 8:00 – 11:40, pak domů nebo ŠD

Třídní schůzka proběhne 6.9. v 16:00. 1.9. dostanou rodiče na lístku organizaci prvního týdne.

1.9. doprovodí žáky rodiče, případně jiní příbuzní, žáci si přinesou aktovku, protože si v ní odnesou pomůcky, které na ně ve škole čekají. První den se nepřezouvají, až od 2.9., kdy si dají věci do šatny.

Během prvního týdne si budou do školy nosit pomůcky a potřeby do Vv, Tv a Prč.

Koupě stravy na září v srpnu – viz podklady ze schůzky.

Jmenné seznamy 1.A a 1.B budou vyvěšeny koncem srpna na dveřích školy.

Pěkné prázdniny a těšíme se na Vás.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/organizace-zacatku-skolniho-roku-20162017-pro-prvnacky/