Organizační změna ve druhých třídách od 1.2.2016

Vážení rodiče,

dovolte mi informovat Vás o organizační změně, která se týká žáků 2.C třídy od druhého pololetí tohoto školního roku, kdy dojde ke sloučení žáků do tříd 2.A a 2.B.

Důvodem sloučení jsou tyto skutečnosti:

  • nízký počet žáků (17 ) ve třídách 2.C i 2.A
  • odchod třídní učitelky 2.C Mgr. Zhánělové na nemocenskou a následně na mateřskou dovolenou k závěru 1. pololetí
  • od 1.2. do 20.6. by musela nastoupit do 2.C buď zastupující učitelka, případně by bylo suplování, což je provizorní řešení
  • od příštího školního roku by současné druhé třídy stejně sloučeny byly z důvodu nízkého počtu žáků, vznikne 3.A Mgr. Karpalové a 3.B Mgr. Kolářové

od 1.2.2016 – 2. pololetí

  • do 2.A a 2.B budou žáci 2.C včleněni, již si to vyzkoušeli v době nemoci Mgr. Zhánělové
  • výuka angličtiny bude probíhat ve 3 skupinách, tzn. blok a žáky budou vyučovat stejní pedagogové – Mgr. Karpalová, Mgr. Kaniová, Mgr. Demčáková
  • žáci 2.C, kteří v prvním pololetí docházeli na plavání, budou mít každý pátek 1. a 2. vyučovací hodinu tělesnou výchovu s Mgr. Solaříkovou v době, kdy 2.A bude plavat
  • rozvrh hodin je od druhého pololetí vždy změněn v souvislostí s plaváním tříd, v prvním pololetí plavali žáci 2.B a 2.C, ve druhém 2.A

O sloučení tříd Vás informujeme touto formou, neboť v době třídních schůzek 14.1. tato skutečnost nebyla známa. Dne 4.2. proběhne v 16:00 mimořádná třídní schůzka pro rodiče žáků všech druhých tříd.

Věřím, že vzniklou situaci pochopíte, sloučením tříd totiž dojde ke stabilizaci pedagogického působení na vaše děti.

Vaše ředitelka školy

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/organizacni-zmena-ve-druhych-tridach-od-1-2-2016/