Ostrava známá i neznámá

Ostrava známá i neznámá, to je název projektu Základní školy Komenského 668 v Ostravě-Porubě, kterému jsme se v roce 2019 věnovali. Hlavním cílem bylo ukázat dětem jejich rodné město tak, jak ho mnozí neznají.

Žáci se seznamovali s historickými prameny, vyhledávali informace a srovnávali podobu města dnes a dříve. Poté nejvýznamnější památky Ostravy a blízkého okolí navštívili a společně s učiteli zpracovali materiály do tištěné příručky. Ta má podobu průvodce pro mladého cestovatele, návštěvníka, kterého publikace seznámí s historií, pomůže mu s orientací či výběrem výletů, přikládá fotografie z navštívených lokalit a také uvádí tipy a zajímavosti. Památky jsou rozděleny do pěti okruhů, například na průmyslové památky, kulturní instituce či válečnou historii. Vycházeli jsme z faktu, že mnozí žáci základní školy znají místa okolí svého bydliště, ale jiné čtvrti, centrum města či jeho historii znají málo – mnozí navštívili vybrané lokality poprvé.

Jsme rádi, že se takto mohlo posílit povědomí o tom, co město nabízí, a mohli jsme popularizovat Ostravu mezi jejími občany, protože docházelo k sdělování poznatků nejen mezi žáky, ale také s rodiči a hosty v rámci prezentace ve škole.

Projekt byl spolufinancován Magistrátem města Ostravy.

Mgr. Petra Planková  
  

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/ostrava-znama-i-neznama/