Ozdravné pobyty žáků porubských základních škol ve školním roce 2019/2020

V následujícím půlroce se přibližně 590 žáků 1. stupně z deseti porubských základních škol zúčastní ozdravných pobytů díky projektu „Ozdravné pobyty žáků porubských základních škol ve školním roce 2019/2020“, na jehož financování se podílí také Moravskoslezský kraj. Celkem osm turnusů ozdravných pobytů se od 7. října 2019 do 27. března 2020 uskuteční postupně v turistickém středisku Malá Morávka – Karlov pod Pradědem v Jeseníkách.
Cílem projektu je prevence respiračních onemocnění u žáků 1. stupně základních škol městského obvodu Poruba a zlepšení jejich zdravotního stavu. Plánované ozdravné pobyty budou uskutečněny v lokalitách s vysokou kvalitou ovzduší a za účelem trávení co nejdelšího času dětmi na čerstvém vzduchu. Doprovodné vzdělávací aktivity v rámci programu budou také založeny především na pobytu v přírodě, kde je mnoho příležitostí pro různé názorné ukázky, exkurze, výlety dle naučných stezek, apod.
Celkové předpokládané náklady ozdravných pobytů činí cca 3 mil. Kč, z toho Moravskoslezský kraj poskytl dotaci ve výši 700 tis. Kč a částkou 1,2 mil. Kč ze svého Fondu životního prostředí se na jejich financování podílí městský obvod Poruba.
„Tento projekt byl vytvořen za finanční podpory Moravskoslezského kraje.“

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/ozdravne-pobyty-zaku-porubskych-zakladnich-skol-ve-skolnim-roce-2019-2020/