Oznámení ředitelského volna 5.10.2018

V souladu s §24 odst. 2, zák. 561/2004 Sb. Vám oznamuji, že dne 5.10.2018 vyhlašuji ředitelské volno pro žáky naší školy, a to z organizačních důvodů.

Mimo provoz bude i ŠD a ŠJ.

Mgr. Renáta Fialová

ředitelka školy

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/oznameni-reditelskeho-volna-5-10-2018/