Kvě 19

Organizace přítomnosti žáků 1. stupně ve škole od 25.5.2020

Organizace přítomnosti žáků 1. stupně ve škole od 25.5.

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/organizace-pritomnosti-zaku-1-stupne-ve-skole-od-25-5-2020/

Kvě 12

Přijímací řízení na střední školy – nové informace

V letošním školním roce se jednotná přijímací zkouška na střední školy koná pouze v jednom řádném termínu.
Termín jednotných přijímacích zkoušek na čtyřleté obory je stanoven na 8. června.
Pro víceletá gymnázia na 9. června.
Uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku vždy na škole uvedené na přihlášce první v pořadí. Pokud se koná jednotná přijímací zkouška pouze na škole, kterou uchazeč uvedl na přihlášce jako druhou v pořadí, koná uchazeč jednotnou přijímací zkoušku na této druhé škole.
Ředitel SŠ zašle pozvánku k přijímacím zkouškám. Číst dále »

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/prijimaci-rizeni-na-stredni-skoly-nove-informace/

Kvě 04

Podmínky obnovené přítomnosti žáků ve škole

Informace pro rodiče

Čestné prohlášení

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/podminky-obnovene-pritomnosti-zaku-ve-skole/

Dub 29

Domácí učení

V době, kdy je naše škola pro žáky uzavřena se spousta šikovných dětí doma pečlivě připravuje.

Děkujeme všem rodičům za spolupráci s učiteli a učitelům za flexibilitu při sběru žákovských prací.

 

 

Číst dále »

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/domaci-uceni/

Dub 28

ŠD – SOUTĚŽ V MALOVÁNÍ

 

JARNÍ SOUTĚŽ V MALOVÁNÍ

 

     „Vezmi žlutou tužku, 
      namaluj mi hrušku.
      A pod hrušku talíř...
      Sláva! Ty jsi malíř!“

 

 

                                                                        ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZŠ KOMENSKÉHO 668

vyhlašuje jarní soutěž v malování pro všechny nadšené malíře* na téma:

„Moje návštěva v jarní ZOO“

     Ukažte nám, jak si představujete vaši první jarní návštěvu v ZOO. Malujte, kreslete, tvořte. Nejkreativnější a nejzdařilejší výtvory budou vystaveny a odměněny.

Naskenované, vyfocené obrázky posílejte spolu se jménem, příjmením a třídou autora na adresu: m.petrasova@zskomenskehoporuba.cz, nebo přineste na recepci školy, otevřeno je každý všední den dopoledne.

 

Termín pro zaslání soutěžních obrázků je do 12. května 2020.

 

Těšíme se na vaše výtvory! 

 

* Soutěž je primárně určena dětem prvního stupně ZŠ a našim budoucím prvňáčkům.

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/sd-soutez-v-malovani/

Dub 27

Výsledky zápisu do 1. tříd

Výsledky zápisu do 1. tříd

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/vysledky-zapisu-do-1-trid/

Dub 24

Hřiště pro veřejnost je stále zavřené

Vážení návštěvníci, hřiště je stále uzavřeno!

O termínu otevření Vás budeme neprodleně informovat na webových i facebookových stránkách školy a také vyvěšením zprávy na bráně.

Děkujeme za pochopení.

Současnou situaci bohužel nemůžeme nijak ovlivnit.                                  Mgr. Renáta Fialová, ředitelka

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/hriste-pro-verejnost-je-stale-zavrene/

Dub 20

ŠD- UŽITEČNÉ ODKAZY PRO LEPŠÍ DEN

Vážení rodiče, milé děti,

ráda bych Vám nabídla odkazy, které Vás určitě budou inspirovat a pomohou Vám příjemně trávit volný čas. Číst dále »

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/sd-uzitecne-odkazy-pro-lepsi-den/

Dub 15

Blíží se nový školní rok. Nezapomeňte svým dětem zařídit ODISKU

http://www.dpo.cz/prvniodiska/

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/blizi-se-novy-skolni-rok-nezapomente-svym-detem-zaridit-odisku-http-www-dpo-cz-prvniodiska/

Dub 07

DRUŽINKA ON-LINE :-)

Vážení rodiče, milé děti,

 

nově je pro Vás k dispozici neoficiální Instagramový účet naší školní družinky. Jeho úkolem je zaměstnat děti, nabídnout jim alternativu trávení volného času v této nelehké situaci a hlavně ulevit Vám rodičům. 🙂 Velmi dobře víme, jak je těžké každý den vymyslet dětem novou činnost, která by je zaujala. Naší snahou bylo, aby většinu navržených aktivit zvládaly děti samostatně. Všechny aktivity na těchto stránkách jsou dobrovolné a my doufáme, že se u nich pobavíte a budou se líbit Vám i Vašim dětem. Prosíme o zpětnou vazbu.

Náš Instagramový účet naleznete na adrese:  http://www.instagram.com/sdvrousce/?igshid=n22mqh2hqswr

 

Doufáme, že Vám náš nápad poskytne chvíli klidu a dětem spoustu radosti a zábavy.

Pěkné dny a mnoho zdraví.

Vychovatelky ŠD

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/druzinka-on-line/

Dub 07

Aktuální nabídka firmy Mironet rodinám, kterým chybí počítač

https://www.mironet.cz/info/o-nas/podporujeme/mironet-zajisti-1000-pocitacu-rodinam-s-detmi-v-nouzi+kc202/

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/aktualni-nabidka-firmy-mironet-rodinam-kterym-chybi-pocitac/

Dub 01

Učíme se doma

I takto může vypadat distanční vzdělávání v chemii…

Občas velice jedle…

Děkuji všem žákům, kteří pilně pracují a výsledky své práce posílají ke zpětné vazbě. Hodně sil a dobré nervy. Číst dále »

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/ucime-se-doma/

Bře 31

Aktuální informace k přijímacím zkouškám na SŠ

Vyhlášení jednotné přijímací zkoušky

Jednotná přijímací zkouška ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2020/2021 proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků na středních školách. Konkrétní termín jejího konání stanoví ministerstvo.

Oproti aktuálnímu znění školského zákona se v tomto případě stanoví, že každý uchazeč může písemný test z každého vzdělávacího oboru konat pouze jednou (zachován zůstává náhradní termín pro uchazeče, kteří se nemohli z omluvitelných důvodů zúčastnit prvního termínu, přičemž způsob omlouvání se neliší od úpravy ve školském zákoně). Uchazeč skládá zkoušku ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí (pouze v případě, že v prvním pořadí uchazeč uvedl nematuritní obor vzdělání, pak skládá zkoušku ve škole uvedené ve druhém pořadí).Uchazeč, který se hlásí na obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, koná jednotnou přijímací zkoušku na této škole. Samozřejmostí je, že škola uvedená na přihlášce v druhém pořadí, obdrží prostřednictvím Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání výsledky uchazeče z jednotné přijímací zkoušky. Číst dále »

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/aktualni-informace-k-prijimacim-zkouskam-na-ss/

Bře 29

Zápis 15. 4. – 24. 4. 2020

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

pro děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a děti s odloženou školní docházkou

Termín zápisu: 15. dubna – 24. dubna 2020

Kde je možné získat přihlášku či žádost o odklad?

Rodičům s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti naší školy byla odeslána poštou. Dále je možnost stáhnout si materiály z webových stránek naší školy – záložka „RODIČE“ – ZÁPIS DO 1. TŘÍDY“ nebo si formuláře vyzvednout na recepci školy, vždy od 8.00 – 13.00.

Jak žádost doručit do školy?

Ve výše uvedeném období ji můžete doručit (podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) jedním z těchto způsobů:

 1. poštou na adresu Základní škola Komenského, ul. Komenského 668/13, 708 00 Ostrava-Poruba,
 2. osobně, tj. odevzdat vyplněnou a podepsanou přihlášku na recepci školy nebo ji vhodit do uzavřené schránky před vchodem do školy,
 3. do datové schránky školy (gc4mqvt),
 4. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na zskomenskeho@centrum.cz.

Pozn. Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Upozornění: vyplňuje-li přihlášku jiná osoba než rodič dítěte (tj. zákonný zástupce), musí k přihlášce doložit své oprávnění dítě zastupovat (např. rozhodnutí soudu).

Plánovaný počet přijímaných žáků: 75 (3 třídy po 25 žácích). Přednostně budou přijímány děti ze spádové oblasti školy.

V případě, že budou rodiče pro své dítě žádat odklad povinné školní docházky, nevyplňují přihlášku, ale žádost o odklad. K ní doloží tyto dokumenty:

2) doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC)

3) doporučení odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa

Pokud rodiče nemají požadované doklady z poradenských zařízení, od lékaře či psychologa, vyplní pouze žádost o odklad a škola je poté vyzve k doložení chybějících dokladů.

V případě, že budou rodiče pro své dítě žádat předčasný nástup k povinné školní docházce, musí k přihlášce doložit tyto dokumenty:

Pro dítě narozené od září do prosince 2014

1) žádost o předčasný nástup k povinné školní docházce (obdrží ve škole)

2) doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC)

Pro dítě narozené od ledna do června 2015

1) žádost o předčasný nástup k povinné školní docházce (obdrží ve škole)

2) doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC)

3) doporučení odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa

Rozhodnutí o přijetí nebude rodičům zasláno, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí na dveřích hlavního vchodu do školy a na webových stránkách školy: www.zskomenskehoporuba.cz

Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na pondělí 27. 4. 2020.

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Registrační číslo tvoří pořadí přihlášky, iniciály jména dítěte a datum jeho narození (např. první přihlášku podal rodič Jany Horké, nar. 2. března – reg. č. bude ve tvaru 1/JH0203).

V průběhu června proběhne společná schůzka s rodiči. Termín bude zveřejněn na webu školy.

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/zapis-15-4-24-4-2020/

Bře 29

ZŠ Komenského pomáhá v boji s koronavirem

Zapůjčili jsme školní 3D tiskárny včetně materiálu VŠB-TU Ostrava. Ta zřídila tiskovou farmu, která se bude centrálně starat o výrobu ochranných štítů pro nemocnice, domovy důchodců, LDN, charity a jiná zařízení, která trpí jejich nedostatkem. Tiskáren je bohužel stále nedostatek a požadavky narůstají. Zapojili jsme se také do aktivity 3D tiskem proti COVID-19.

Vyzýváme všechny, kteří mají doma 3D tiskárnu – připojte se a pomozte lidem v první linii boje s koronavirem.

Číst dále »

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/zs-komenskeho-pomaha-v-boji-s-koronavirem/

Starší příspěvky «

» Novější příspěvky