Prodej obědů na měsíc březen 2023

Dne 27.2.2023 (PONDĚLÍ)
od    7,00 do 12,30h
od 13,00 do 16,00h

7 – 10 let         18 obědů á 35,- Kč       630,- Kč
11 – 14 let      18 obědů á 37,- Kč       666,- Kč
15 a více let   18 obědů á 38,- Kč       684,- Kč
Cizí strávníci 23 obědů á 91,- Kč   2.093,- Kč

Prodej obědů na měsíc DUBEN 2023 bude ve čtvrtek dne 30.3.2023

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/prodej-obedu-na-mesic-brezen-2023/

Valentine´s Day

V hodině anglického jazyka žáci 4. A a 4. B oslavili Valentine´s Day, který se slaví již ve většině zemích. Žáci zhlédli krátkou anglickou povídku, kterou si přeložili do českého jazyka, dozvěděli se tak, o vzniku a historii tohoto anglosaského svátku. Seznámili se s novou slovní zásobou pomoci osmisměrky, kterou luštili ve skupinkách. Na závěr hodiny nechyběly ani sladkosti – sweets, které k tomuto svátku nesmí chybět! Žáci si zábavnou, projektovou hodinu užili!
Mgr. Markéta Krčková
Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/valentines-day/

Výsledky anonymní ankety na téma Spokojenost rodičů s naší školou

Přes 90 % rodičů

  • má dostatek informací o dění ve škole,
  • je spokojeno s vedením školy i s chováním  učitelů k rodičům a jejich dětem,
  • je spokojeno s úrovní výuky,
  • hodnotí prostředí v naší škole jako bezpečné a přátelské pro jejich děti.

83 % rodičů by naši školu doporučilo svým známým.

Více informací na Výsledky anonymní ankety Spokojenost rodičů se školou

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/vysledky-anonymni-ankety-na-tema-spokojenost-rodicu-s-nasi-skolou/

Školní kolo zeměpisné olympiády

Dne 30. 1. 2023 proběhlo školní kolo zeměpisné olympiády pro 2. stupeň. V letošním roce byly 3
kategorie, ve kterých soutěžilo 28 žáků.
V kategorii A (6. ročník) se na 1. místě umístil Michael Benýšek. Na 2. místě se umístila Žaneta
Lorenčíková a třetí skončil Adam Gebauer.
Kategorii B, která je určená pro 7. ročník, vyhrál Michal Vidlář následován Ondřejem Čalou a Annou
Benediktovou.
Nejpočetnější účast byla v kategorii C, kde mezi sebou soutěžilo žáků 8. a 9. ročníků. Vítězem se stal
Bruno Kube. Na druhém místě se umístil Dominik Chalupa a třetí skončil Lukáš Vnenk.
Všem zúčastněným děkujeme za účast.
Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/skolni-kolo-zemepisne-olympiady/

ŠVIHEJ SRDCEM!

Celá naše škola v měsíci LEDNU skočila do celorepublikové charitativní akce, kde jsme pomohli dvěma malým holčičkám s handicapem. Díky zapojení všech žáků v hodinách tělesné výchovy jsme skákali přes švihadla „jako o život“ a výsledky přeskoků za jednotlivé třídy byly neuvěřitelné. Svými přeskoky jsme si zlepšili nejen svou kondici, ale hlavně se srdcem na pravém místě pomohli dobré věci…

Všem třídám 1.B, 2.B, 3.B, 3.C, 4.B, 5.A, 5.B, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 8.C, 9.A a 9.B a učitelům, kteří se zapojily do akce svihej.cz moc děkujeme.

#svihejcz #svihejsrdcem #akcesrdcem

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/svihej-srdcem/

ŠD – pozvánka na akci Děti v bezpečí

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/sd-pozvanka-na-akci-deti-v-bezpeci/

Nové ceny stravného od 1. 3. 2023

Vážení rodiče, žáci, přátelé školy a ostatní strávníci,

z důvodů zdražování cen potravin, školní jídelna ZŠ Komenského zvyšuje ceny stravného od 1.3.2023. Toto navýšení ceny je v souladu s novelizovanou vyhláškou č.107/2005 Sb., o školním stravování, která nabývá účinnosti ode dne 1.února 2023. Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/13408-2/

Závod robotů

V Informatice nesedíme pouze u počítačů, ale i závodíme. Třeba s roboty Lego, které jsme si sami sestavili a naprogramovali.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/zavod-robotu/

Hledáme pracovnici na úklid školních prostor

Nabízíme dohodu o provedení práce i pracovní smlouvu, výhledově na trvalý pracovní poměr na plný úvazek. Nástup ihned či po domluvě. Další detaily až na osobní schůzce. Neváhejte a přijďte se podívat, jaké podmínky vám naše škola může nabídnout.
Kontaktujte nás:
reditel@zskomenskehoporuba.cz nebo 732 663 468

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/hledame-pracovnici-na-uklid-skolnich-prostor/

Hodina anglického jazyka pod vedením rodilé mluvčí

Ve čtvrtek dne 2. 2. 2023 proběhla ve 4.A a 4.B hodina anglického jazyka pod vedením rodilé mluvčí. Paní lektorka si pro žáky připravila velmi hezkou, zábavnou hodinu. Žáci byli aktivně zapojeni po celou dobu vyučování, vedli s lektorkou konverzaci, tvořili otázky, a hráli hry, v závěru si zopakovali slovní zásobu barev a věcí.
Hodina se žákům velmi líbila a již se těší na další!

Mgr. Markéta Krčková

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/hodina-anglickeho-jazyka-pod-vedenim-rodile-mluvci/

KOMINFO LEDEN

  KOMINFO ČTĚTE ZDE

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/kominfo-leden/

Článek o naší škole v Lidových novinách

V Lidových novinách vyšel v prestižní rubrice „Pozitivní zprávy“ článek o sázení stromů, které proběhlo na podzim. Žáci naší školy sázeli nové stromy a keře před školou.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/clanek-o-nasi-skole-v-lidovych-novinach/

Diskotéka pro 2. stupeň

V pátek odpoledne dne 20. 1. 2023 se také ve spolupráci SPOLKU RODIČŮ neopomnělo na žáky 2. stupně naši školy.
Díky úžasné spolupráci a organizaci se konala v tělocvičně školy diskotéka, kde nechyběla dobrá hudba, DJ, laserové efekty, které udělaly tu pravou atmosféru k zábavě.
Žáci 2. stupně se bavili, tančili i zpívali.
Ještě jednou děkujeme!
Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/diskoteka-pro-2-stupen/

Karneval

V pátek odpoledne dne 20 . 1 . 2023 se ve spolupráci SPOLKU RODIČŮ na naši škole konal tradiční, zábavný KARNEVAL.
Děti i rodiče si užili odpoledne s Klaunem HOPSALÍNEM, bohatý program byl provázen tancem, hudbou, soutěžemi, balónky, sladkými odměnami a především dobrou náladou a zábavou. Nechybělo ani malé občerstvení v podobě bufetu. Zábavné odpoledne s rodiči se velmi líbilo hlavně dětem, které přišly na karneval v úžasných maskách – kostýmech. Z celého srdce děkujeme SPOLKU RODIČŮM za organizaci a dlouholetou spolupráci se školou.
Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/karneval/

Výuka plavání v 2.A

Ve středu dne 25. 1. 2023 se žáci 2.A účastnili poslední 20. plavecké výuky.
V tomto pololetí se naučili a zdokonalovali se v plaveckých technikách a stylech, užili si spoustu vodní zábavy. Vyzkoušeli si i vodní sporty s jednoduššími pravidly, užili si skluzavky a vodních pomůcek – hraček. Na závěr pololetí nechybělo ani mokré vysvědčení, které jim plavecká škola napsala. I přes velkou oblibu se s plaváním loučíme a již se těšíme na další plavecké lekce v dalším školním roce.
Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/vyuka-plavani-v-2-a/