Režim testování žáků od 3. ledna – aktuální informace

Vážení rodiče, zde si můžete přečíst aktuální informace ministerstva školství k testování od 3. ledna:👇

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/rezim-testovani-zaku-od-3-ledna-aktualni-informace/

Jak ohodnotila ČŠI naši školu

Česká školní inspekce zpřístupnila všem školám hodnocení dle kritérií Kvalitní školy. Na základě komplexní inspekce, která proběhla v lednu 2020, byla naše škola hodnocena jako výborná v těchto oblastech:

  1. Pedagogové využívají široké spektrum výchovně vzdělávacích strategií pro naplnění stanovených cílů. Volí formy a metody výuky tak, aby odpovídaly stanoveným výukovým cílům, a vytvářejí pozitivní třídní klima podporující učení. Výuka je pro žáky srozumitelná a dobře organizačně zvládnutá. Ve výuce je účelně zastoupena individuální práce žáků, spolupráce žáků v menších skupinách a společná (frontální) práce celé třídy. Pedagogové nabízejí žákům aktivity podporující objevování, experimentovaní, kladení otázek, tvořivost a autonomii a iniciativu každého z žáků. Vytvářejí situace, v nichž žáci aplikují to, co se naučili ve škole, v každodenním životě a v reálných situacích. Poskytují žákům možnost využívat při učení informační technologie a rozvíjet tak dovednosti potřebné pro uplatnění v informační společnosti.
  2. Pedagogové systematicky promýšlejí a připravují výuku v souladu s vědomostními, dovednostními i postojovými cíli definovanými v kurikulárních dokumentech školy a potřebami žáků. Pedagogové promýšlejí a připravují výuku v souladu s kurikulárními dokumenty, na základě dosavadních znalostí a zkušeností žáků a s přihlédnutím k jejich specifickým potřebám. Budují u žáků motivaci k učení, rozvíjejí všechny okruhy vzdělávacích cílů (tj. vědomosti, dovednosti i postoje) a podněcují žáky ke kritickému myšlení. Na žáky kladou jasné, přiměřené a srozumitelné požadavky, seznamují žáky se vzdělávacími cíli a vedou je k vyhodnocování jejich dosahování.
  3. Pedagogové důsledně uplatňují při komunikaci s žáky a rodiči a kolegy vstřícný, respektující přístup. Komunikují s žáky zdvořilým a přátelským způsobem. Reagují na sociální, emocionální, kognitivní a fyzické potřeby jednotlivých žáků. Žákům naslouchají a projevují vstřícnost, vřelost, zájem a respekt ke každému z nich. Pedagogové jednají s rodiči žáků, s kolegy a s dalšími členy komunity s respektem a úctou. Svým vlastním jednáním modelují a podporují prosociální chování.
  4. Pedagogové se ve své práci zaměřují na sociální a osobnostní rozvoj žáků. Nabízejí žákům aktivity, které posilují jejich pozitivní sebepojetí a sebevědomí. Demonstrují přesvědčení o možnostech každého žáka dosáhnout kvalitní vzdělávací výsledky. Užívají výchovně vzdělávacích strategií, které pomáhají žákům vytvářet pozitivní vztahy a vzájemně spolupracovat.
  5. Škola vytváří každému žákovi a jeho rodině rovné příležitosti ke vzdělávání bez ohledu na jeho pohlaví, věk, etnickou příslušnost, kulturu, rodný jazyk, náboženství, rodinné zázemí, ekonomický status nebo speciální vzdělávací potřeby. Při přijímání škola respektuje právní předpisy a rovný přístup ke vzdělávání s maximální vstřícností ke všem uchazečům. Nerozděluje žáky do tříd s odlišným kurikulem a nevyžaduje úplatu za žádné vzdělávací služby poskytované v rámci povinného vzdělávání. Škola usiluje o maximální zapojení žáků do školních akcí a aktivit a v případě potřeby poskytuje žákům speciální podporu, která zapojení umožní.

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/jak-ohodnotila-csi-nasi-skolu/

Poplatky ve školní družině

Směrnice S_2_2021 Poplatky ve ŠD

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/poplatky-ve-skolni-druzine/

Výroční zpráva o činnosti školy 2020/2021

výroční zpráva 2020-2021

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/vyrocni-zprava-o-cinnosti-skoly-2020-2021/

Soutěž o dort ze školní jídelny

O dort soutěžily všechny třídy naší školy. Podmínkou bylo, aby se ke stravování přihlásil co největší počet žáků ze třídy. Sladké vítězství vyhrála 5. A.  Velká gratulace :-).

 

 

 

 

Číst dále..

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/soutez-o-dort-ze-skolni-jidelny/

ŠD – obědy ve dnech 20. – 22. 12.

Vážení rodiče,

z důvodu zkrácené výuky celé školy od 20. do 22. 12. budou děti ze školní družiny chodit na oběd později (po uvolnění místa ve školní jídelně). Prosím, počítejte s tím, že děti budou po obědě až okolo 13:00 hod.

Děkujeme za pochopení a přejeme všem krásné prožití vánočních svátků!

Tým ŠD

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/sd-obedy-ve-dnech-20-22-12/

Naše sedmačky výborně uspěly v soutěži Tančí celá škola

Naše žákyně ze 7. ročníku se umístily v celorepublikové soutěži Tančí celá škola, kterou pořádala Česká televize, na krásném 6. místě! Soutěžilo přes 100 škol po celém Česku. Moc děvčatům gratulujeme a přejeme další úspěšná vystoupení.

https://www.facebook.com/zskomenskehoporuba/videos/216235887330007

 

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/nase-sedmacky-vyborne-uspely-v-soutezi-tanci-cela-skola/

Nový člen Školské rady ZŠ Komenského

Paní Magdalena Pírková byla do ŠR zvolena jako zástupce rodičů.

Viz zápis o výsledcích doplňovacích voleb:

ŠR_výsledky doplňovacích voleb

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/novy-clen-skolske-rady-zs-komenskeho/

Přírodovědná výstavka ve druhém patře

Pokud se na některé předměty stěhujete do druhého patra, případně tam máte svou třídu, jistě jste si všimli pěti nových vitrín. Jsou plné zajímavých exponátů z oblasti živé i neživé přírody. Až příště půjdete kolem, podívejte se, určitě si tam každý najde něco zajímavého. Číst dále..

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/prirodovedna-vystavka-ve-druhem-patre/

Starý mobil pro Remobil

Milí žáci a rodiče,

program Recyklohraní aneb Ukliďme si svět ve spolupráci s neziskovou společností Remobil vyhlašuje sběrovou kampaň se soutěží Starý mobil pro Remobil. Probíhá od 15. 12. 2021 do konce ledna 2022. Dvě školy, které vyberou nejvíce mobilních telefonů v přepočtu na žáka školy, vyhrají pro třídní kolektiv návštěvu science centra, včetně dopravy. Všechny školy, které v době kampaně objednají svoz použitých mobilních telefonů, obdrží extra porci bodů do celoroční hry.

Staré a nepotřebné mobily můžete odevzdávat na recepci (vrátnici) školy.

Pomůžete tím šetřit cenné zdroje na výrobu nových. A třeba i své třídě pomůžete vyhrát…

Plakát  soutěže Starý mobil pro Remobil

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/stary-mobil-pro-remobil/

Generace prarodičů

V pátek 3. 12. 2021 Vojtěch Kraus ze 7.C, vyhrál ve své kategorii 1. místo v literární soutěži Generace prarodičů, kterou pořádalo město Ostrava.
Viz.: https://www.balonek.cz/souteze/literarni-souteze/literarni-soutez-generace-prarodicu-vyhlaseni-vysledku.html
Gratulujeme.

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/generace-prarodicu/

Komenského únikovka – Hledání kamenů nekonečna

Žáci druhého stupně dostali od našich matematiků, paní učitelky Javorské a pana učitele Svobody, velkou výzvu – vyluštit postupně pomocí QR kódu logické úkoly a získat tak potřebné klíče v soutěži, ve které se autoři nechali inspirovat příběhy Avengers. Matematickou únikovku vyzkoušelo 33 žáků, z nichž třetina byla v řešení úspěšná. Vítězi se pak stali Ondřej Šimkovič z 9.A a Anna Lorenčíková ze 7.B. Odměnou pro úspěšné luštitele byly nejen sladké a věcné odměny, ale také přívěsky Avengers vyrobené na 3D tiskárně.

Hlavním cílem soutěže byl rozvoj matematické gramotnosti a popularizace matematiky. Jsme rádi, že se žáci pustili do boje s matematikou s vervou a odhodláním všechny nástrahy zvládnout. Matematikům děkujeme za pečlivou přípravu atraktivní soutěže. Číst dále..

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/komenskeho-unikovka-hledani-kamenu-nekonecna/

Spočítej si vodní stopu – Recyklohraní

Vzhledem k tomu, že se ve škole snažíme žáky vzdělávat i v oblasti environmentální výchovy, účastníme se v této oblasti také mnoha aktivit a soutěží. Společnost Recyklohraní a Veolia vyhlásily na listopad akci Spočítej si vodní stopu aneb Krtek vám napoví. Žáci 8. ročníku vyhledávali a zpracovávali informace, co to vodní stopa je, jak naše spotřeba vody vypadá každý běžný den, co všechno se na ní podílí. A dopočítali se k neskutečnému množství litrů…

Pokud vy sami tápete, zde je pár informací.  Spočítej si vodní stopu aneb Krtek vám napoví  Číst dále..

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/spocitej-si-vodni-stopu-recyklohrani/

Prodej obědů na měsíc leden 2022

Dne 15.12.2021 – středa
od    7,00 do 12,00 hod
od  12,30 do 16,00 hod

7 – 10 let        21 obědů á 31,- Kč   651,- Kč
11 – 14 let       21 obědů á 33,- Kč   693,- Kč
15 a více let   21 obědů á 34,- Kč   714,- Kč

Prosíme o dodržení termínu koupě obědů. Po tomto datu nebude možné si stravné zakoupit, až v nové roce v měsíci lednu 2022.

Připomínám, že účet u České spořitelny bude ukončen, nezapomeňte si změnit trvalé příkazy, kdo ještě nemáte!
Nový účet : FIO BANKA a.s., č.ú.: 2102031616/2010
Nezapomeňte uvádět u trvalých i jednorázových příkazů VS – variabilní symbol, někteří ho tam nemáte.

Přeji všem hezký den.
Turská – vedoucí ŠJ

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/prodej-obedu-na-mesic-leden-2022/

Výuka vlastivědy v 4.A

Číst dále..

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/vyuka-vlastivedy-v-4-a/