Zář 24

Adaptační kurz 6. roč.

Vážení rodiče,
z důvodu zhoršující se pandemické situace se ruší adaptační kurz pro žáky 6. ročníků. Uhrazená částka Vám bude v plné výši vrácena na bankovní účet po odevzdání vyplněné žádosti, kterou naleznete v příloze, případně ji Vaše děti dostanou ve škole. Žádost je nutné odevzdat v tištěné formě. V případě nejasností můžete kontaktovat třídní učitelku nebo pí ekonomku Syřenovou.
Děkujeme za pochopení!

Vratky

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/adaptacni-kurz-6-roc/

Zář 22

Výzva – Dodávky elektrické energie na roky 2021 – 2022

https://poruba.ostrava.cz/cs/radnice/verejne-zak/verejne-zakazky-prispevkove-organizace/verejne-zakazky-prispevkove-organizace/ZS_Komenskeho_elektrina_2021_2022.pdf

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/vyzva-dodavky-elektricke-energie-na-roky-2021-2022/

Zář 22

Prodej obědů na měsíc říjen 2020

Dne 30.9. 2020         od   8,00 do 16,00 h

  7 – 10 let         18 obědů   á 31,- Kč   558,- Kč

11 – 14 let         18 obědů   á 33,- Kč   594,- Kč

15 a více let     18 obědů   á 34,- Kč   612,- Kč

Cizí strávníci   19 obědů  á 76,- Kč   1 444,- Kč

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/prodej-obedu-na-mesic-rijen-2020/

Zář 20

Kroužek házené

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/krouzek-hazene/

Zář 10

Nové přístupové údaje do Bakalářů pro všechny rodiče a zavedení systému pro distanční vzdělávání

Nové přístupové údaje do Bakalářů a zavedení systému pro distanční vzdělávání

Dnes odpoledne na třídních schůzkách předáme všem rodičům nové přístupové údaje do Bakalářů. Důvodem je opakované poskytování osobních přístupových údajů neoprávněným osobám a  ztráta přístupových údajů.

Původní přístupy již nejsou funkční.

Rodiče, kteří se nedostaví na schůzky, budou třídní učitelé kontaktovat individuálně.

Každému žákovi byl zřízen školní email. Ten je podmínkou pro úspěšné zapojení žáka do vzdělávání v systému Google Classroom a pro komunikaci v prostředí Google Meet. S těmito systémy bude naše škola trvale pracovat i v období prezenčního vzdělávání. V případě jakéhokoliv přerušení školní docházky tak bude přechod na online vzdělávání snadný.

Upozorňujeme všechny uživatele školního mailu na to, že:

 • slouží žákům či jejich zákonným zástupcům pouze pro vzdělávání online (Classroom, Meet) a komunikaci se školou,
 • je zakázáno rozesílat nevyžádanou poštu a cokoliv „závadného“,
 • škola má stále přístup k účtu

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/nove-pristupove-udaje-do-bakalaru-pro-vsechny-rodice-a-zavedeni-systemu-pro-distancni-vzdelavani/

Zář 09

Srdečně zveme rodiče na třídní schůzky 10. 9. v 16.30

Vážení rodiče,

jsme si vědomi zhoršující se epidemiologické situace a pečlivě jsme zvážili nutnost vaší osobní přítomnosti na třídních schůzkách.  Třídní učitelé s vámi potřebují projednat mnoho záležitostí, vyberu ty nejdůležitější:

 1. Proběhnou volby do školské rady.
 2. Budou vám předány nové přístupové údaje do Bakalářů. Zjistili jsme totiž, že mnozí rodiče své heslo ztratili nebo ho nerozvážně předali dětem, takže může dojít k jeho zneužití. Přitom komunikace online bude v letošním školním roce naprosto zásadní. A my všichni musíme mít jistotu, že bude probíhat bez problémů.
 3. Budeme vás informovat o distančním vzdělávání, které od letošního roku zavedeme a budeme v něm pokračovat bez ohledu na koronavirovou krizi. Třídní učitelé s vámi musejí probrat, jakým způsobem se v případě karantény bude vaše dítě vzdělávat.
 4. Budeme vás informovat o řešení situací, kdy vaše dítě půjde do školy a bude mít příznaky respiračního onemocnění.

Abychom v maximální míře ochránili vaše zdraví, prosíme vás, abyste se dostavili vždy pouze 1 rodič za každého žáka (nebo za všechny sourozence). Třídní schůzky se budou konat v jednotlivých třídách.

Ve škole budou zajištěna tato hygienická opatření:

 • Prostory budou před třídními schůzkami vydezinfikovány a vyvětrány.
 • Ve vstupu do školy je umístěna dezinfekce rukou.
 • Jednotlivá místa k sezení ve třídách budou od sebe v maximální míře vzdálena.
 • Všichni účastníci schůzek budou mít nasazeny roušky či respirátory.

Pokud se přesto všechno rozhodnete třídních schůzek nezúčastnit, pochopíme to. Třídní učitelé vás posléze osloví individuálně.

Děkujeme za spolupráci.

Mgr. Renáta Fialová, ředitelka školy

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/srdecne-zveme-rodice-na-tridni-schuzky-10-9-v-16-30/

Zář 08

Změna nařízení (roušky ve škole)

V souvislosti se zhoršenou epidemiologickou situací a na základě doporučení zřizovatele je ve škole nařízeno, aby všichni zaměstnanci i žáci nosili ve společných prostorách roušky.
Prosíme rodiče, aby své děti vybavili dvěma rouškami. Dále prosíme rodiče, aby vstupovali do budovy školy pouze v případě, že mají domluvenou schůzku.
Děláme maximum pro zdraví a bezpečnost všech dětí.
Děkujeme všem rodičům za pochopení a vstřícnost.

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/v-souvislosti-se-zhorsenou-epidemiologickou-situaci-a-na-zaklade-doporuceni-zrizovatele-je-ve-skole-narizeno-aby-vsichni-zamestnanci-i-zaci-nosili-ve-spolecnych-prostorach-rousky-prosime-rodice-ab/

Zář 04

Piknik 7.A

Třída 7.A si dnes užila na školní zahradě piknik, který v běžných letech realizujeme v červnu. Dnes jsme byli vyzbrojeni desinfekcí, vlhčenými ubrousky a větším počtem dek pro udržování rozestupů. Počasí nám přálo a všichni si dlouho očekávaný piknik užili. Na fotkách je i morče Bublinka, které je pamětníkem našich pikniků, protože se na nich objevuje již od 3. třídy, kdy jsme s touto tradicí začali.

Mgr. Skřídlovská Číst dále »

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/piknik-7-a/

Zář 04

1.9.2020

Milí rodiče a žáci, jsme moc rádi, že jsme společně mohli zahájit nový školní rok. Doufáme, že se budeme plni sil a zdraví setkávat v hodinách ve škole, učit se novým dovednostem a poznatkům, předávat si navzájem zkušenosti i dojmy, obohacovat se navzájem i utvrzovat stará i nová přátelství.

Přejeme krásný a klidný školní rok. Číst dále »

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/1-9-2020/

Zář 03

Eko kurz Český Dub

Vážení rodiče,

vzhledem ke zvýšujícímu se počtu nakažených COVID – 19 v Moravskoslezském kraji i celé ČR a především zvýšené možnosti uvalení karantény (která se může týkat zaměstnanců i žáků) se vedení školy podle doporučení MŠMT rozhodlo pro zrušení EKO kurzu v náhradním termínu. Vedení školy zároveň počítá s tím, že bude žákům devátých ročníků, v případě stabilní hygienické situace, nabídnut náhradní pobyt v původní délce EKO kurzu a v podobné cenové relaci. Pobyt bude uskutečněn pravděpodobně v období po přijímacích zkouškách na SŠ, tj. od dubna do června 2021. Z tohoto důvodu ponecháme Vámi uhrazenou částku na účtu školy. Podrobnosti k náhradnímu pobytu budou upřesněny v průběhu školního roku. Pokud nebudete mít zájem o účast Vašeho dítěte na náhradním pobytu, kontaktujte mne telefonicky nebo e-mailem a vrácení částky bude řešeno individuálně. V případě, že by se neuskutečnil ani náhradní pobyt, bude Vámi uhrazená částka v plné výši vrácena na Váš bankovní účet.
  Číst dále »

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/eko-kurz-cesky-dub/

Zář 02

Seznam kandidátů do ŠR volení zákonnými zástupci nezletilých žáků

Seznam kandidátů – zákonní zástupci

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/seznam-kandidatu-do-sr-voleni-zakonnymi-zastupci-nezletilych-zaku/

Srp 25

Organizace prvního týdne školního roku 2020/2021

první třídy:

úterý      1. 9.   – 1 vyučovací hod.  8:00 – 8:45  hod. 

                           – aktovku s sebou, s doprovodem rodičů či blízkých (s rouškou)  

středa    2. 9.  –  2 vyučovací hod.  8:00 –  9:40  hod.

čtvrtek   3. 9.  –  3 vyučovací hod. 8:00 -10:45 hod.

pátek     4. 9.  –   3 vyučovací hod. 8:00 -10:45 hod.

pondělí  7. 9. – vyučování dle rozvrhu hodin                             

Po ukončení výuky přebírají žáky zapsané do školní družiny paní vychovatelky. Nedružinoví  žáci odcházejí domů s rodiči, kteří si své děti vyzvednou po ukončení výuky. (Žáci ŠD mají zakoupené obědy.)

 

druhé – deváté třídy:

1.9.        2 vyučovací hodiny          (obědy 11:00-12:30)

2.- 4.9.  4 vyučovací hodiny

(rozdávání učebnic, aktualizace údajů, poučení, informace k organizaci výuky)

výdej obědů do 13:00

pondělí  7. 9. – vyučování dle rozvrhu hodin

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/organizace-prvniho-tydne-skolniho-roku-2020-2021/

Srp 25

INFORMACE K ORGANIZACI ŠKOLNÍHO ROKU 2020-2021

Informace pro rodiče_organizace školního roku 2020-2021

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/informace-k-organizaci-skolniho-roku-2020-2021/

Srp 25

Výdej obědů v měsíci září 2020

1.9.2020  (ÚTERÝ)

CIZÍ STRÁVNÍCI                         OD 10:30 – 10:50 HOD

ŽÁCI A ZAMĚSTN.

ŠKOLY                                          OD 11:00 – 12:30 HOD

2.9. – 4.9.2020  (STŘEDA – PÁTEK)

CIZÍ STRÁVNÍCI                         OD 10:30– 10:50 HOD

ŽÁCI A ZAMĚSTN.

ŠKOLY                                          OD 11:00 – 13:00 HOD

OD 7.9.2020  (PONDĚLÍ)  STANDARDNÍ VÝDEJ

CIZÍ STRÁVNÍCI                         OD 11:15 – 11:35 HOD

ŽÁCI A ZAMĚSTN.

ŠKOLY                                          OD 11:40 – 14:00 HOD

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/vydej-obedu-v-mesici-zari-2020/

Srp 24

Prodej obědů na měsíc září 2020

 Dne 28.8. 2020         od   8,00 do 16,00 h

Dne   31.8 2020         od   8,00 do 16,00 h

 

  7 – 10 let          21 obědů   á 31,- Kč    651,- Kč

11 – 14 let          21 obědů   á 33,- Kč    693,- Kč

15 a více let      21 obědů   á 34,- Kč     714,- Kč  

Cizí strávníci   21 obědů    á 76,- Kč   1 596,- Kč

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/prodej-obedu-na-mesic-zari-2020/

Starší příspěvky «

» Novější příspěvky