Školní řád

Školní řád_od_4.9.2023

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/skolni-rad/

Zápis z jednání školské rady dne 21. 9. 2023

Zápis z jednání ŠR dne 21. 9. 2023

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/zapis-z-jednani-skolske-rady-dne-21-9-2023/

KOMINFO září

Přečtěte si přehled zářijových událostí ve škole:

1_září

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/kominfo-zari/

Nové 3D tiskárny na naší škole

Dar od Martina Taichla přinesl naší základní škole dvě nové 3D tiskárny – modely Bambu Lab P1S Combo with AMS a Ankermake M5C, jenž doplní naše současné 3D tiskárny. Tato moderní technologie otevírá nové možnosti pro vzdělání našich žáků a umožní jim rozvíjet dovednosti v oblasti vědy, techniky a designu. Každoročně směřuje několik žáků na střední školy stavební, strojní průmyslové a se zaměřením na informatiku, a proto jsme rádi, že už na základní škole se mohou vzdělávat v této oblasti. Díky celkovému počtu sedmi tiskáren se bude moct 3D tisku věnovat najednou větší počet dětí.
3D modely Martina Taichla můžete vidět: Martin Taichl – Printables.
Sledujte jeho videa na YouTube: Martin Taichl na YouTube.

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/nove-3d-tiskarny-na-nasi-skole/

Členové školské rady 2023 – 2026

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/clenove-skolske-rady-2023-2026/

Adaptační kurz ve Frýdlantu nad Ostravicí

Ve dnech 25. – 27. září 2023 absolvovali naši šesťáci adaptační kurz, který jsme letos uspořádali
v podhorském středisku Budoucnost ve Frýdlantu nad Ostravicí. Žáky doprovázeli jejich třídní učitelé,
také školní psycholog a metodik prevence. Cílem adaptačního kurzu je stmelení kolektivu, nastavení
pravidel vzájemné spolupráce, učení se respektu ke spolužákům a jejich názorům. Kurz by měl žákům
usnadnit počátek jejich studia na druhém stupni základní školy, který znamená mimo jiné větší
množství vyučovacích předmětů, učiva i nové vyučující. Žáci se pomocí společných prožitků, her a
aktivit lépe poznali, strávili spolu čas v mimoškolním prostředí, poznali kousek hezké přírody
(Satinské vodopády), při neřízených aktivitách si například zatančili na diskotéce. Věřím, a žáci nám to
potvrdili i v hodnocení akce, že si všichni odnesli spoustu bezva společných zážitků a nějakou krásnou
vzpomínku.
Mgr. Marian Byrtus
Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/adaptacni-kurz-ve-frydlantu-nad-ostravici/

Projekt Pěšky do školy

Žáci 1. stupně se v týdnu od 18.9. do 22.9. 2023 zúčastnili celostátního projektu Pěšky do školy. Každý den v tomto týdnu si do tabulky ve třídě značili způsob docházky do školy a získávali za ni body do projektu. Pracovali také na velkém množství doprovodných aktivit, např. vypsali si Pěší deníky, vytvořili maketky okolí školy, nakreslili krásné obrázky, dále plnili plno aktivit na školní zahradě, pomáhali vypracovat dopravní průzkum v okolí školy a v natočené reportáži hodnotili dopravu v okolí naší školy.
Projekt Pěšky do školy se všem moc líbil a už se těšíme na další rok!
Garant projektu : Mgr. Petra Dolbová

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/projekt-pesky-do-skoly-3/

Konference žákovských parlamentů

26. 9. se ve Středisku volného času Korunka konala Konference žákovských parlamentů základních škol Ostrava. Na akci nás zastupovalo pět dívek z našeho parlamentu. Jedním z bodů byla prezentace devíti projektů, které uspěly ve výzvě Magistrátu Ostravy a získaly finanční podporu pro svůj projekt. Mohli jsme tak ostatním představit naši vydařenou zahradní slavnost S Komenským spolu a fajně, která proběhla v květnu.
Celá akce se konala pod záštitou náměstkyně primátora Mgr. Andrey Hoffmannové Ph.D. a zúčastnili se jí zástupci z 26 základních škol. Naše žákyně si tak poprvé vyzkoušely, jaké je vystupovat před takto početným publikem.
Mgr. Šárka Kaniová

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/konference-zakovskych-parlamentu/

ŠD – Hravě a v pohybu

První celodružinová akce „Hravě a v pohybu“ proběhla ve středu 27. 9. na školní zahradě.
Počasí nám vyšlo krásně 🌞, takže děti mohly plnit všechny úkoly na 7 stanovištích.
Ve dvojicích prošly trasu poslepu, proběhly se slalomem zakončeným hodem na koš, zdolaly trať po barevných značkách, házením plnily nůši kaštany, trénovaly chůzi dráhou s obědovým tácem, snažily se bez doteku prolézat provazový labyrint a také si vyzkoušely házenou, kterou připravila paní trenérka z TJ Sokol.
Za všechny splněné aktivity děti obdržely sladkou odměnu.
Věříme, že se společné odpoledne vydařilo a dětem líbilo.
Za tým ŠD, Jana Mařecová
Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/sd-hrave-a-v-pohybu/

Projekt Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi

Naše škola je zapojena do projektu Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v Moravskoslezském kraji.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/projekt-potravinova-pomoc-detem-v-socialni-nouzi/

Projekt Pracujeme společně IV. z OP JAK

Naše škola je zapojena do projektu OP JAK: Pracujeme společně IV.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/projekt-pracujeme-spolecne-iv-z-op-jak/

Projekt Pěšky do školy

V pátek 22.9.2023 se žáci 1. stupně v rámci projektu PĚŠKY DO ŠKOLY zúčastnili na školní zahradě aktivit zaměřených na téma dopravní výchovy. Žáci si na 11 stanovištích procvičili znalosti z oblasti zdravovědy, dopravních značek a prostředků, procvičili se v hodu na cíl, koordinaci rukou a nohou a vyzkoušeli si ve dvojici přenést zraněného kamaráda. Celý den nám příjemně svítilo sluníčko a děti si po splnění úkolů na památku odnesly účastnický list.
Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/projekt-pesky-do-skoly-2/

Školní družina – obědy 26. a 27. září

Vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že 26. a 27. 9. končí vyučování celé školy již v 11:40 h., děti ze ŠD půjdou na oběd až po uvolnění místa ve školní jídelně. Počítejte prosím s tím, že děti budou po obědě až mezi 12:40-13:00 h.
Děkujeme za pochopení, tým ŠD

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/skolni-druzina-obedy-26-a-27-zari/

ŠD – zájmové kroužky

Milí rodiče,

stále nabízíme volná místa v našich zájmových kroužcích ve školní družině!

V případě Vašeho zájmu – přihláška ke stažení zde: KROUŽKY ŠKOLNÍ DRUŽINY 2023 nebo kontaktujte p. vychovatelky prostřednictvím Bakaláře.

Od října startujeme a budeme se těšit!

Za tým ŠD, Jana Mařecová

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/sd-zajmove-krouzky-2/

„Zahraniční studenti do rodin“

„Zahraniční studenti do rodin“

Letos jsme se opět zapojili do zahraničního programu Erasmus+ na Ostravské univerzitě. Podstatou projektu je propojení dětí i rodičů se zahraničními studenty, kteří jsou momentálně na studijním pobytu na Ostravské univerzitě. Dětem se nabízí příležitost procvičit si praktickou stránku cizího jazyka společně s Vámi i zahraničním studentem mimo školní prostředí a obohatit se o interkulturní zkušenost.

Děkujeme paní Alexandře Bočkové z Ostravské university (International Relations, Faculty of Fine Arts and Music) za nabídku.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/zahranicni-studenti-do-rodin/