BUBLINY NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ

Dnes se děti ze III. oddělení školní družiny proměnily na kouzelníky a zkoušely vyčarovat obrovské bubliny. I přes velmi silný vítr, který bublinám nepřál, se jim velmi dařilo. A už dnes se všichni těšíme na další kouzlení na školní zahradě… Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/bubliny-na-skolni-zahrade/

Prodej obědů na měsíc říjen 2019

Dne 30. 9. 2019         od 7,00 do 16,00 h

7 – 10 let            19 obědů   á 29,- Kč       551,- Kč

11 – 14 let          19 obědů   á 31,- Kč       589,- Kč

15 a více let      19 obědů   á 32,- Kč       608,- Kč

Cizí strávníci   19 obědů    á 73,- Kč   1 387,- Kč

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/prodej-obedu-na-mesic-rijen-2019/

Projekt Edison

Ve dnech 30. září až 4. října se naše škola zapojí do projektu Edison, který je zajišťován organizací AIESEC. Přivítáme  u nás pět zahraničních studentů – z Hongkongu, Ruska, Rumunska, Mexika a Turecka, kteří postupně navštíví všechny třídy a představí nám své země.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/projekt-edison/

Pilotní program na podporu rozvoje Kariérového poradenství

 

 

Naše škola je od srpna 2019 zapojena do Pilotního programu na podporu rozvoje Kariérového poradenství ve vybraných základních školách, který je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy a probíhá ve spolupráci s Moravskoslezským paktem zaměstnanosti. Cílem je vytvořit samostatné pracoviště kariérového poradce na naší škole.

 

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/pilotni-program-na-podporu-rozvoje-karieroveho-poradenstvi/

Pokyny k výběru ze dvou druhů jídel

Školní jídelna základní školy zavádí od 1 října 2019 ve vybraný den možnost výběru ze dvou jídel (viz jídelníček). Z tohoto důvodu je nezbytné, aby se strávníci seznámili s následujícími pokyny a s postupem objednávání jídel na stránkách   www.strava.cz.

 1. Strávníci si mohou v určený den (jedenkrát týdně) vybrat ze dvou jídel. Oběd č. 1 je navolen automaticky, oběd č. 2 si každý strávník může navolit na stránkách strava.cz a to nejpozději dva dny dopředu, do 13.30 hod. (např. v pondělí do 13.30 hod. na středu).
 2. Oběd č. 2 se vaří pouze v případě, že se přihlásí minimálně 30 strávníků na daný den. Pokud bude tento počet menší, mají všichni strávníci automaticky navolen oběd č. 1.
  V případě, že počet zájemců o oběd č. 1 nebude minimálně 30, bude všem navolen oběd č. 2.
 3. Na jídelním lístku, který je vyvěšen ve školní jídelně, bude jeden den dopředu vyškrtnut oběd, který se nevaří.
 4. Oběd č. 2 je možno navolit na stránkách strava.cz.
 5. Zde zvolte v sekci Strávník položku Objednávání stravy.
 6. Pak zvolte položku Přihlášení uživatele.
 7. Vyplňte a potvrďte položku Číslo zařízení 3631 a jste přihlášeni do „své jídelny“.
 8. Vyplňte a potvrďte položky Uživatel a Heslo. Tím jste přihlášeni do systému.
 9. Pak potvrďte položku Objednávky stravy. Proveďte požadované změny svých přihlášek a odhlášek. Změny nezapomeňte uložit potvrzením položky Odeslat.
 10. Ze systému se odhlaste potvrzením položky Odhlášení uživatele.

Telefonicky si nelze objednat oběd č. 2

S těmito pokyny se mohou seznámit strávníci rovněž v prostorách školní jídelny, kde budou vyvěšeny.

 

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/pokyny-k-vyberu-ze-dvou-druhu-jidel/

Deváťáci jako patroni prvňáčků

I letos si žáci devátých ročníků vyzkoušeli novou roli, díky které si zavzpomínali na dobu, kdy i oni poprvé usedli do školních lavic. Stali se totiž patrony letošních prvňáčků. Protože máme v tomto školním roce tři první třídy, pozvali si deváťáci na pomoc i třídu 8.B. Jeden deváťák (osmák) připadl na jednoho prvňáka a společný čas strávili povídáním si nejen o věcech týkajících se školy, ale také prohlídkou školy, odborných učeben, tělocvičen, šaten, povídali si o tom, co je baví apod. Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/devataci-jako-patroni-prvnacku-2/

Projekt – Rozvoj rovného přístupu ke vzdělání ve městě Ostrava III

RRPVO III

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/projekt-rozvoj-rovneho-pristupu-ke-vzdelani-ve-meste-ostrava-iii/

Projekt – Pracujeme společně II

Šablony II

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/pracujeme-spolecne-ii/

ŠD – UKÁZKOVÝ DEN – STANICE MLADÝCH TURISTŮ – KROUŽKY NA STANICI MLADÝCH TURISTŮ

Děti ze školní družiny měly možnost se zúčastnit  „Ukázkového den“ na stanici mladých turistů v Porubě. Program, který nám připravili pedagogové volného času, byl velmi pestrý a zajímavý. Různé překážkové dráhy, vystřídalo boxování v rukavicích, to zase tvoření v kuchyňce…  Děti odcházely nadšené a plné zážitků, všechny dostaly drobné upomínkové předměty a měly možnost si vlastnoručně vyrobit krásnou, jedlou svačinku. 🙂 V pondělí nás sice zastihla pořádná bouřka, ale ani ta nezchladila naše nadšení a dobrou náladu. Při úterní návštěvě nám již počasí přálo. Již nyní se všichni velmi těšíme na další návštěvu…

Pedagogové volného času dětem nabízí pár posledních místeček v kroužku Jevištník a Andělská jóga.  A těší se na případné lekce v pondělí 23. září a středu 25. září.
 

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/sd-ukazkovy-den-stanice-mladych-turistu/

Školní psycholog

Školní psycholog je pedagogický pracovník, který se zabývá psychologickou diagnostikou a poradenstvím v rámci výchovně-vzdělávacího procesu. Provádí psychodiagnostiku a depistáž výukových a výchovných obtíží žáků a poskytuje konzultační, poradenské, metodické a intervenční služby nejen žákům, ale také jejich zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům a kolegům.

Je součástí školního poradenského pracoviště a poskytuje komplexní službu, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/skolni-psycholog/