Personál školy

Funkce Jméno a Příjmení E-mail
Ředitelka školy Mgr. Renáta Fialová reditel@zskomenskehoporuba.cz
Zástupce ředitelky Mgr. Tomáš Bjaček t.bjacek@zskomenskehoporuba.cz
(Statutární zástupce)
Zástupkyně ředitelky Mgr. Kateřina Wenglarzyová k.wenglarzyova@zskomenskehoporuba.cz
Výchovný poradce Mgr. Gabriela Šlechtová g.slechtova@zskomenskehoporuba.cz
Kariérový poradce Mgr. Šárka Kaniová s.kaniova@zskomenskehoporuba.cz
Školní psycholog Mgr. Michal Klusoň psycholog@zskomenskehoporuba.cz
Školní asistent Vladimíra Kuczinská skolniasistent@zskomenskehoporuba.cz
Speciální pedagog Mgr. Markéta Krčková m.krckova@zskomenskehoporuba.cz
Školní metodik prevence Mgr. Lenka Jevičová,

Mgr. Marian Byrtus

l.jevicova@zskomenskehoporuba.cz

m.byrtus@zskomenskehoporuba.cz

Třídní učitelé
1.A Mgr. Lenka Kolářová l.kolarova@zskomenskehoporuba.cz
1.B Mgr. Pavla Taranová p.taranova@zskomenskehoporuba.cz
2.A Mgr. Dorota Voráčová d.voracova@zskomenskehoporuba.cz
2.B lic. Diana Řezáková Brožková d.rezakova@zskomenskehoporuba.cz
3.A  Mgr. Jitka Ulrichová j.ulrichova@zskomenskehoporuba.cz
3.B Mgr. Olga Jaklová o.jaklova@zskomenskehoporuba.cz
3.C Mgr. Jaroslava Chroboková j.chrobokova@zskomenskehoporuba.cz
4.A Bc. Věra Prem Kontra v.kontra@zskomenskehoporuba.cz
4.B Mgr. Petra Dolbová p.dolbova@zskomenskehoporuba.cz
5.A Mgr. Gabriela Šlechtová g.slechtova@zskomenskehoporuba.cz
5.B Mgr. Petra Gorná p.gorna@zskomenskehoporuba.cz
6.A Mgr. Petra Mikolajková p.mikolajkova@zskomenskehoporuba.cz
6.B  Mgr. Vendula Javorská v.javorska@zskomenskehoporuba.cz
7.A Mgr. Pavla Kovalová p.kovalova@zskomenskehoporuba.cz
7.B Mgr. Kateřina Janošová k.janosova@zskomenskehoporuba.cz
8.A Mgr. Petra Planková p.plankova@zskomenskehoporuba.cz
8.B Ing. Miriam Juřicová m.juricova@zskomenskehoporuba.cz
8.C  Mrg. Šárka Kaniová s.kaniova@zskomenskehoporuba.cz
9.A Mgr. Magdaléna Skřídlovská m.skridlovska@zskomenskehoporuba.cz
9.B Mgr. Ondřej Svoboda o.svoboda@zskomenskehoporuba.cz
Netřídní učitelé Mgr. Radka Oravcová r.oravcova@zskomenskehoporuba.cz
Mgr. Lenka Jevíčová l.jevicova@zskomenskehoporuba.cz
Mgr. Eva Brachmanová e.brachmanova@zskomenskehoporuba.cz
Miroslav Uderman m.uderman@zskomenskehoporuba.cz
Jiří Niziol j.niziol@zskomenskehoporuba.cz
Bc. Jiří Drahotušský j.drahotussky@zskomenskehoporuba.cz
Mgr. Markéta Krčková m.krckova@zskomenskehoporuba.cz
Mgr. Marian Byrtus m.byrtus@zskomenskehoporuba.cz
Mgr. Bohumíra Dokoupilová b.dokoupilova@zskomenskehoporuba.cz
Pedagogický asistent Alžběta Smúdalová a.smudalova@zskomenskehoporuba.cz
Michaela Strouhalová m.strouhalova@zskomenskehoporuba.cz
Vendula Rábová v.rabova@zskomenskehoporuba.cz
Zuzana Novotná z.novotna@zskomenskehoporuba.cz
Kateřina Davidová k.davidova@zskomenskehoporuba.cz
Lucie Korčáková l.korcakova@zskomenskehoporuba.cz
Školní družina Jana Mařecová j.marecova@zskomenskehoporuba.cz
Mária Gruntová m.gruntova@zskomenskehoporuba.cz
Bc. Anna Vildová a.vildova@zskomenskehoporuba.cz
Jana Wildová j.wildova@zskomenskehoporuba.cz
Pavla Kupková p.kupkova@zskomenskehoporuba.cz
Tajemnice školy Milena Imríšková zskomenskeho@centrum.cz
Ekonomka Bc. Pavla Říčná ekonomka@zskomenskehoporuba.cz
Vedoucí jídelny Dis. Vlasta Turská sjkomenskeho@seznam.cz
Školník Ondřej Hon skolnik@zskomenskehoporuba.cz

Žáci úkoly komunikují a odevzdávají výhradně přes Classroom (pokud se s vyučujícím předem nedomluvili jinak).
Omluvenky a dotazy vyučujícím se píší přes Komens v Bakalářích. Emaily jsou automaticky filtrovány a nemusí dorazit!

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/personal-skoly/