Print this Stránka

Personál školy

Funkce Jméno a Příjmení E-mail
Ředitelka školy Mgr. Renáta Fialová reditel@zskomenskehoporuba.cz
Zástupce ředitelky Mgr. Tomáš Bjaček t.bjacek@zskomenskehoporuba.cz
(Statutární zástupce)
Zástupkyně ředitelky Mgr. Kateřina Wenglarzyová k.wenglarzyova@zskomenskehoporuba.cz
Výchovný poradce Mgr. Soňa Vyková s.vykova@zskomenskehoporuba.cz
Kariérový poradce Mgr. Šárka Kaniová s.kaniova@zskomenskehoporuba.cz
Školní psycholog Mgr. Alena Schindlerová psycholog@zskomenskehoporuba.cz
Školní asistent Vladimíra Kuczinská skolniasistent@zskomenskehoporuba.cz
Správce ICT Miroslav Uderman m.uderman@zskomenskehoporuba.cz
Školní metodik prevence Mgr. Lenka Jevičová l.jevicova@zskomenskehoporuba.cz
Třídní učitelé
1.A Mgr. Jitka Ulrichová j.ulrichova@zskomenskehoporuba.cz
1.B Mgr. Olga Jaklová o.jaklova@zskomenskehoporuba.cz
1.C Mgr. Dagmar Šafarčíková d.safarcikova@zskomenskehoporuba.cz
2.A Mgr. Lenka Kolářová l.kolarova@zskomenskehoporuba.cz
2.B Mgr. Olga Pešková o.peskova@zskomenskehoporuba.cz
3.A Mgr. Jaroslava Chroboková j.chrobokova@zskomenskehoporuba.cz
3.B Mgr. Petra Gorná p.gorna@zskomenskehoporuba.cz
4.A Mgr. Monika Pasz m.pasz@zskomenskehoporuba.cz
4.B Mgr. Bohumíra Dokoupilová b.dokoupilova@zskomenskehoporuba.cz
5.A Mgr. Petra Dolbová p.dolbova@zskomenskehoporuba.cz
5.B Mgr. Gabriela Šlechtová g.slechtova@zskomenskehoporuba.cz
6.A Mgr. Petra Planková p.plankova@zskomenskehoporuba.cz
6.B Mgr. Martina Demčáková m.demcakova@zskomenskehoporuba.cz
6.C Mrg. Šárka Kaniová s.kaniova@zskomenskehoporuba.cz
7.A Mgr. Magdaléna Skřídlovská m.skridlovska@zskomenskehoporuba.cz
7.B Mgr. Ondřej Svoboda o.svoboda@zskomenskehoporuba.cz
8.A Mgr. Vendula Javorská v.javorska@zskomenskehoporuba.cz
8.B Mgr. Marian Byrtus m.byrtus@zskomenskehoporuba.cz
9.A Mgr. Pavla Kovalová p.kovalova@zskomenskehoporuba.cz
9.B Mgr. Tomáš Bjaček t.bjacek@zskomenskehoporuba.cz
Netřídní učitelé Ing. Miriam Juřicová m.juricova@zskomenskehoporuba.cz
Mgr. Lenka Jevíčová l.jevicova@zskomenskehoporuba.cz
Mgr. Soňa Vyková s.vykova@zskomenskehoporuba.cz
Miroslav Uderman m.uderman@zskomenskehoporuba.cz
Jiří Niziol j.niziol@zskomenskehoporuba.cz
PaedDr. Taťána Moslerová t.moslerova@zskomenskehoporuba.cz
Mgr. Lenka Kubečková l.kubeckova@zskomenskehoporuba.cz
Mgr. Kateřina Janošová k.janosova@zskomenskehoporuba.cz
Mgr. Lucie Čamborková l.camborkova@zskomenskehoporuba.cz
 Školní družina Lucie Vlčková l.vlckova@zskomenskehoporuba.cz
Mária Gruntová m.gruntova@zskomenskehoporuba.cz
Bc. Anna Vildová a.vildova@zskomenskehoporuba.cz
Marie Petrášová m.petrasova@zskomenskehoporuba.cz
Pavla Kupková p.kupkova@zskomenskehoporuba.cz
Tajemnice školy Milena Imríšková zskomenskeho@centrum.cz
Ekonomka Andrea Syřenová zskomenskeho.eko@centrum.cz
Vedoucí jídelny Dis. Vlasta Turská sjkomenskeho@seznam.cz
Školník Ondřej Hon

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/personal-skoly/