Pěvecká soutěž 1. – 5. tříd

Dne 26. ledna proběhla v rámci projektových dnů Rok české hudby 2024 pěvecká soutěž žáků 1. – 5. tříd. Žáci soutěžili ve třech kategoriích – sólový zpěv žáků 1. – 2. tříd, sólový zpěv žáků 3. – 5. tříd a skupinový zpěv. Vyzkoušeli si jaké je to zpívat na mikrofon a před velkým publikem. Nejlepší soutěžící obdrželi diplom a sladkou odměnu. Všichni zpěváčci byli moc šikovní a byli odměněni velkým potleskem.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/pevecka-soutez-1-5-trid/