Planetárium za odměnu

031

Letošní 8.B za účast v loňském doprovodném programu „Poznej své okolí “ ke Dni Země vyhrála volný vstup do Planetária a zároveň i prohlídku Experimentária. Měli jsme možnost vidět program Cesty energií, který zajímavě vyprávěl o přeměnách energie ve vesmíru. Pak jsme si prošli prostory Planetária, které jsou po rekonstrukci plné zajímavých exponátů – mohli jsme si vyrobit přílivovou vlnu, zemětřesení, tornádo, podívat se na povrch Slunce, zkusit vyrobit bouři na Jupiteru… Děkujeme za výhru!!!

035 038 039 047 033 050

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/planetarium-za-odmenu/