PODĚKOVÁNÍ KOLEGYNÍM U PŘÍLEŽITOSTI OSLAVY DNE UČITELŮ

U příležitosti Dne učitelů 2022 jsme poděkovali za spolupráci dvěma kolegyním: Petře Dolbové, která převzala 31. března ocenění na Magistrátě města Ostravy, a Soni Vykové.

Petra Dolbová je velice aktivní v zavádění nových výukových metod rozvíjejících především čtenářskou a matematickou gramotnost, jako první učitelka na naší škole zavedla výuku matematiky podle prof. Hejného a tandemovou výuku. Ochotně pomáhá mladším kolegyním.

Soňa Vyková patří k velkým oporám našeho pedagogického sboru. Její práce je pro fungování školního poradenského pracoviště zásadní. Empatie a asertivita, s jakou dokáže komunikovat s žáky i rodiči, jsou obdivuhodné. Odborná fundovanost, životní moudrost, schopnost nadhledu i zdravého selského úsudku, to jsou vlastnosti, pro které si jí všichni velice vážíme.

Oběma kolegyním srdečně blahopřejeme.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/podekovani-kolegynim-u-prilezitosti-oslavy-dne-ucitelu/