Poděkování vychovatelek ŠD

Blíží se konec školního roku, proto vám, milé děti, přejeme radostné, a ve zdraví prožité prázdniny, a
spoustu krásných zážitků.:-)

kolektiv vychovatelek školní družiny

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/podekovani-vychovatelek-sd/