Podmínky obnovené přítomnosti žáků ve škole

Informace pro rodiče

Čestné prohlášení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/podminky-obnovene-pritomnosti-zaku-ve-skole/