Portrét nebo karikatura?

 


Kresba uhlem ve výtvarné výchově.

Práce žáků 7. a 9. ročníků pod vedením p. uč. Skřídlovské.

 

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/portret-nebo-karikatura/