Práce v hodinách reedukační péče

Práce v hodinách reedukační péče: papírové vystřihovánky rozvíjí jemnou motoriku a kreativitu dětí, učí je trpělivosti a představivosti, systematickému myšlení a plánování času. Na 2.stupni se také žáci naučí něco o světě, ve kterém žijí.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/prace-v-hodinach-reedukacni-pece/