«

»

Bře 24

Print this Příspěvek

Pravidla pro komunikaci rodičů se školou

 1. Základní pravidlo vzájemné komunikace
  Rodiče chodí do školy zásadně na dopředu domluvené osobní schůzky. Nevyžadují náhlé konzultace během přestávek mezi vyučovacími hodinami – učitelé nemají prostor na to, aby se jim věnovali – vykonávají dohledy na chodbách, řeší problémy s žáky nebo se připravují na výuku. Výjimkou jsou mimořádně vážné situace, kdy má rodič obavu o zdraví a bezpečnost svého dítěte. V takovém případě se rodiče obracejí rovnou na vedení školy.
 2. Rodiče chtějí uvolnit žáka z výuky – žák odchází během vyučování ze školy nebo se nebude vůbec účastnit vyučování po dobu 1 až 3 dnů

 • Rodiče napíšou třídnímu učiteli – záznam musí být proveden v žákovském zápisníku (v 1. třídě v žákovské knížce) nebo v Bakalářích – Komens – zprávy.
  Obsah záznamu: kdy, kam či z jakého důvodu a s kým žák odchází
 1. Rodiče chtějí uvolnit žáka z výuky na více než 3 dny
 • Vyplní formulář Žádost o uvolnění žáka z vyučování a odevzdají ho podepsaný třídní učitelce (třídnímu učiteli) – zskomenskehoporuba.cz – rodiče – formuláře.
 1. Omlouvání absence
 • Zákonný zástupce žáka je povinen oznámit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka – písemně nebo telefonicky.
 • Po návratu žáka do školy musí být omluva uvedena písemně na omluvném listu (omluvu podepisuje zákonný zástupce žáka) nebo v informačním systému Bakaláři.
 • Omluvenku předloží žák třídnímu učiteli neprodleně po návratu do školy, nejpozději do 3 dnů od ukončení absence.
 1. Další zodpovědná osoba
  Na začátku školního roku rodiče sdělí třídnímu učiteli, koho určili jako další zodpovědnou osobu. Tuto osobu škola osloví v nutných případech, kdy zákonný zástupce nebude dostupný a bude třeba, aby žák pod dozorem dospělé osoby opustil školu. Nutnými případy se rozumí: úraz žáka, náhlé zhoršení jeho zdravotního stavu či jiné závažné události.
 2. Pokud žák onemocní, rodiče neprodleně odhlašují oběd ve školní jídelně.

Permanent link to this article: https://www.zskomenskehoporuba.cz/pravidla-pro-komunikaci-rodicu-se-skolou/