Připomenutí ze školní jídelny

Upozorňujeme tímto všechny strávníky, kteří si ještě nenavedli novou banku pro placení stravného, aby tak učinili co nejdříve. Účet u České spořitelny bude k 31.12.2021 zrušen.

Nové číslo účtu pro zasílání plateb za stravování je: 2102031616/2010
Účet je vedený u Fio banky, a.s., pobočka Ostrava – Poruba
Také prosím, nezapomeňte u trvalých i jednorázových příkazu uvést VS – variabilní symbol.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/pripomenuti-ze-skolni-jidelny/