Pro budoucí prvňáčky

Zveme Vás na Den otevřených dveří 23.3. a Školu nanečisto 14.3., podrobnější info na letáčcích.

škola nanečisto

pozvánka-1.třídy

Těšíme se na rodiče i budoucí žáčky.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/pro-budouci-prvnacky/