Prodej obědů na měsíc červen 2023

Dne 30.5.2023 (ÚTERÝ)
od   7,00 do 12,30h
od 13,00 do 16,00h

  7 – 10 let         22 obědů  á 35,- Kč       770,- Kč
11 – 14 let        22 obědů  á 37,- Kč       814,- Kč
15 a více let     22 obědů  á 38,- Kč       836,- Kč
Cizí strávníci   22 obědů  á 91,- Kč   2.002,- Kč

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/prodej-obedu-na-mesic-cerven-2023/