Prohlídka Nové radnice a setkání s primátorem města Ostravy u příležitosti Dne dětí 30.5.2014

027 028

029

Žáci 3.B

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/prohlidka-nove-radnice-a-setkani-s-primatorem-mesta-ostravy-u-prilezitosti-dne-deti-30-5-2014/