Projekt: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Naše škola je zapojena do programu  Doučování žáků škol  Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy, který je spolufinancován Evropskou unií a MŠMT. Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid19.

Příloha4_MŠMT-Plakát A4 k publicitě NPO

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/projekt-doucovani-zaku-skol-realizace-investice-3-2-3-narodniho-planu-obnovy/