Projekt „Komenského“ finanční svět

OLYMPUS DIGITAL CAMERAVe školním roce 2013/2014 se škola zapojila do výzvy vyhlášené Statutárním městem Ostrava o podání projektu tematicky se vážícího k rozvoji finanční gramotnosti na rok 2014.

Projekt s názvem „Komenského“ finanční svět byl úspěšně schválen a škola obdržela finanční dotaci.

Pozornost se soustředila na prioritní oblast, a to na praktické využití znalostí z oblasti ekonomiky, využití moderních metod a forem práce a na porozumění textu obsahujícího tuto problematiku.

Záměrem projektu byla snaha o zdokonalení finanční gramotnosti prostřednictvím zážitkové pedagogiky, nových metod výuky, zařazení projektového vyučování a workshopů.

Za podpory Statutárního města Ostravy byla škola vybavena knižním fondem a moderními hrami zaměřenými na finanční gramotnost, které odrážejí aktuální trendy a požadavky.

Časový harmonogram projektu byl nastaven pro celý kalendářní rok.

Do realizace projektu „Komenského“ finanční svět se zapojili vyučující matematiky, výchovy občana, světa práce a dále učitelé na 1. stupni. Předpokládá se zapojení celého pedagogického sboru, včetně družiny a rodičovské veřejnosti.

Obohacení volnočasových aktivit moderními hrami bylo všemi účastníky projektu přijato s velkým ohlasem. Děti si nastudovaly pravidla her, postupovaly od jednoduché problematiky ke složitější, seznámily se s novými pojmy z oblasti finanční gramotnosti, spolupracovaly s dospělými. Formou osobního prožitku lépe pronikaly do této oblasti. Do projektu se zapojili žáci 1. a 2. stupně naší školy velmi úspěšně.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/projekt-komenskeho-financni-svet/