Projekt – Ozdravný pobyt Karlova Studánka 13.4.2024 – 26.4.2024

Naše škola je zapojena do programu Fondu pro děti ohrožených znečištěným ovzduším.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/projekt-ozdravny-pobyt-karlova-studanka-13-4-2024-26-4-2024/