Projekt – Ozdravný pobyt Karlova Studánka 14. 4. – 28. 4. 2023

Naše škola je zapojena do programu Fondu pro děti ohrožených znečištěným ovzduším.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/projekt-ozdravny-pobyt-karlova-studanka-14-4-28-4-2023/