Projekt Pěšky do školy

V měsíci září se žáci prvního stupně zúčastnili zajímavého projektu „Pěšky do školy“. Tento projekt byl zaměřen na zdůraznění chůze do školy, jako nejzdravějšího přirozeného aktivního pohybu. Děti měly za úkol si všímat dopravních značek a nebezpečných míst v okolí bydliště a školy. V rámci projektu docházely do školy nejen pěšky, ale využívaly také koloběžek nebo MHD. Touto akcí jsme přispěli i k ochraně životního prostředí. Projekt byl úspěšně doprovázen i jinými doprovodnými aktivitami, např.: výtvarnými a slohovými pracemi, vycházkami do okolí školy a vytvářením her s dopravní tématikou.

V příštím roce se tohoto projektu velice rádi znovu zúčastníme.

 

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/projekt-pesky-do-skoly/