Projekt Postav město s kostkou v ruce a vyzkoušej si rukodělná povolání, Čtenářská gramotnost II.

Naše škola je zapojena do programu na podporu rozvoje kvality školství na území statutárního města Ostravy na rok 2024.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/projekt-postav-mesto-s-kostkou-v-ruce-a-vyzkousej-si-rukodelna-povolani-ctenarska-gramotnost-ii/