Projekt – Sněhuláci pro Afriku

Naše škola se již 3.rokem zapojila do charitativního projektu Sněhuláci pro Afriku, jehož cílem je pomoci dětem v Africe dostat se ke vzdělání. Akci organizuje nezisková organizace Kola pro Afriku, obecně prospěšná společnost,  ve spolupráci s Gymnáziem, Ostrava-Hrabůvka,p.o. Nejedná se o akci, při níž by se jen vybíraly peníze, ale pomoc se zde uskuteční formou hry a zábavy pro vaše děti. Cílem této jednorázové akce v celorepublikovém rozsahu, která proběhne v závislosti na sněhových podmínkách, je postavit co nejvíce sněhuláků po celé republice, přičemž forma pomoci organizaci Kola pro Afriku spočívá v tom, že jim bude předána vybraná částka za školu.

Jak můžete pomoci vy?

Děti z 5.oddělení budou během měsíce ledna obcházet všechna oddělení ŠD, aby děti mohly přispět dobrovolným příspěvkem do kasičky. Vy dospělí, můžete přihodit nějaký peníz v úterý 16.1. během třídních schůzek ve vestibulu školy (stejně jako minulý rok).

Věříme, že Vás projekt zaujme a naši školu v jeho realizaci podpoříte. Předem moc děkujeme.

Mgr. Lucie Skulinová (vedoucí ŠD)

Informace najdete i na hlavní nástěnce školní družiny.

 

Něco více o projektu…

Akce je ojedinělá, originální, nic podobného se zde ještě neuskutečnilo. Společnost Kola pro Afriku, o níž si bližší informace můžete přečíst na www.kolaproafriku.cz , shromažďuje v naší republice starší a nepotřebná kola od různých dárců. Těch se podařilo nasbírat již kolem 50 000. Tato kola jsou opravována a měla by se dostat dětem do Afriky, pro něž je to mnohdy jediný způsob, jak se dostat do školy. Bez tohoto dopravního prostředku mnohakilometrové vzdálenosti, které je do školy dělí, nejsou schopny překonat. Námi již nepoužívaná kola tak v Africe mohou vykonat velkou službu. Projekt Sněhuláci pro Afriku by měl pomoci vydělat peníze na přepravu dalších kol do Afriky (cca 8000 kol už tam tato společnost přepravila).

Chceme vás proto poprosit, abyste na akci nahlíželi stejně jako my a podpořili ji. Při stavbě sněhuláka se vaše dítě pobaví, kolektiv se stmelí, utuží se v nich sociální cítění a snad i pocítí, že se zapojili do něčeho, co pomůže. Navíc stavba sněhuláků proběhne i formou soutěže o nejoriginálnějšího sněhuláka.  Odměnu za pomoc charitativní akci získají i vylosované školy.

O stavbě sněhuláků byly informovány všechny školy a školky na území České republiky, není proto vyloučeno, že se nám podaří vytvořit rekord v počtu sněhuláků postavených v jeden den.  Akce bude prezentována i v médiích, můžeme tak ukázat republice, že se školy umí spojit,  bavit a pomoci prospěšné věci. Seznam zapojených škol a bližší informace můžete nalézt na stránkách www.snehulaciproafriku.cz  V loňském roce se zapojilo cca 275 škol a organizací, firem a podařilo se vybrat částku 275 000Kč. Celkem už tuto akci během 5 let podpořilo více než 1200 škol a vybralo se více než 1 200 000 Kč.

Pojďte tedy společně s námi pomoci dobré věci a podpořte své děti, neodmítejte jim darovat finanční příspěvek na dobrou věc. Pojďme  právě takto paradoxně, protože  africké děti si sněhuláka ve své zemi  nikdy nepostaví, pomoci ke vzdělání dětem i tam, kde cesta do školy není každodenní běžnou záležitostí, ale mnohdy nedostupným snem. 

 

 

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/projekt-snehulaci-pro-afriku/