Projekt – Systematický a praktický rozvoj technicky nadaných žáků

Naše škola je zapojena do programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu na území statutárního města Ostravy na rok 2023.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/projekt-talentmanagemet/