Projektová výuka „Matematika?“

logo-matematika2Dne 18. listopadu proběhla na naší škole projektová výuka zaměřená na matematiku. Cílem bylo žákům ukázat, že i matematika může být zábavná. Žáci plnili úlohy na logické myšlení, matematiku v praxi nebo prostorovou představivost. Deváťáci přiblížili prvňáčkům základy geometrie, osmáci zase třeťákům ukázali, že převádění jednotek může být legrace. Sedmáci si poskládali tangramy a nakreslili geometrické mozaiky. Šesťáci si vyzkoušeli jak funguje podobnost a zvětšovali obraz v daném poměru. Žáci 4. a 5. tříd pracovali se sítěmi krychle a kvádru, ze kterých postavili modely těles. Tyto praktické činnosti byly doplněny pracovními listy s nejrůznějšími úlohami – např. dopočítávací pyramidy, rozdíly, bludiště, sudoku, logické testy, hádanky nebo vybarvování podle čísel. Žáci si také zahráli deskové hry, které souvisí s matematikou jako monopoly nebo abaku. Jak nám to všechno šlo můžete shlédnout v přiloženém videu. Věříme, že projektová výuka splnila svůj cíl a matematika získala zase o několik nadšenců více.

Mgr. Vendula Javorská, Mgr. Markéta Kozelská

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/projektova-vyuka-matematika/