Projektová výuka – Rok české hudby 2024

Rok 2024 je vyhlášen jako rok české hudby. Mnoho českých skladatelů a zpěváků má právě v tomto roce kulaté výročí narození nebo úmrtí. A my toho využili k projektové výuce.

Během projektové výuky jsme se zaměřili právě na tyto významné české skladatele a jejich tvorbu. Nejstarší žáci tvořili a poté prezentovali velkoformátové projekty a myšlenkové mapy a zkusili otextovat jejich nejznámější skladby. Mladší žáci si rozšířili povědomí o životě a díle těchto autorů, zaměřili se na náměty pohádkových oper a rozkreslili je do obrázků nebo komiksového příběhu. Některé třídy uskutečnily vycházku k místům pojícím se s těmito skladateli, jiné vytvořily koláže skladatelů majících v tomto roce výročí narození nebo úmrtí. Nejmladší žáci pracovali s českými lidovými a umělými písněmi, dozvěděli se něco o jejich autorech a vybraní žáci si zazpívali v pěvecké soutěži. Všichni se v hudebně po skupinách zúčastnili práce s písní Malé kotě, a protože byli skvělí, vznikl k této písni klip.

Celou projektovou výuku hodnotíme jako vydařenou. Moc nás to bavilo. Co všechno se během projektu událo můžete vidět v přiloženém videu.

Markéta Novosadová a Jiří Niziol

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/projektova-vyuka-rok-ceske-hudby-2024/