Projektové dny s rodilou mluvčí

Dne 19.11., 29.11. a 3.12. se uskutečnily Projektové dny s rodilou mluvčí paní Anitou Simran Daryanani z Indie. Paní Daryanani navštívila některé třídy od 3. ročníku po 9. ročník v hodinách anglického jazyka, kde se žáky také hovořila o indické kultuře kromě právě probíraných témat z hodin AJ. Paní Daryanani byla k dětem velice přátelská, hodiny byly připraveny zábavnou formou.

Ing. Miriam Juřicová 

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/projektove-dny-s-rodilou-mluvci/