Projektový den – Dramatická výchova 2

Rovněž v měsíci květnu byl ve školní družině pro žáky 1. třídy uskutečněn projektový den s odborníkem z praxe z oboru dramatické výchovy. Odborník z praxe seznámil děti s principy loutky, s typy loutek, a zahrál jim loutkové divadlo. Děti si zahrály loutkové divadlo na základě vlastní vymyšlené dějové linky. Odborník z praxe věnoval školní družině k hraní divadla několik dřevěných loutek, drobných rekvizit a dekorací, které sám zhotovil. Děti všechny obdržené loutky a rekvizity vlastnoručně vybarvily. Všem dětem se program velmi líbil.

 

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/projektovy-den-dramaticka-vychova-2/