Projektový den – Dramatická výchova

V měsíci květnu byl ve školní družině realizován projektový den s odborníkem z oboru dramatické výchovy. Seznámil děti z 3. třídy s pověstmi, které se vztahují k Moravskoslezskému kraji. V podobě krátké loutkové hry zdramatizoval pověst, napsanou ve slezském nářečí. Poté děti společně vymyslely děj pověsti, nakreslily k ní vlastní postavy, a následně pověst zdramatizovaly v krátké divadelní etudě. Program všechny děti velice pobavil.

 

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/projektovy-den-dramaticka-vychova/