Prosba o finanční příspěvek na podporu ukrajinských dětí v Porubě

Vážení,

obracím se na Vás s prosbou o finanční podporu pro fungování nově zřízeného Adaptačního centra (AC) na DDM M. Majerové pro ukrajinské děti uprchlíků, které se otevřelo 21. 3. 2021 ve spolupráci s DMM Ostrava-Poruba M. Majerové a ÚMOb Poruba.

Smyslem celé aktivity je, aby se ukrajinským dětem zjednodušil jejich start v nové neznámé zemi a zároveň se příliš nezatížily naše školy, které dětem poskytují azyl. Od roku 1991 jsem pedagogem, učila jsem i na mezinárodních a bilingvních školách. Vím, co pro třídu znamená, když vám během školního roku nastoupí nové dítě. Vím, co pro třídu znamená, když se navíc jedná o dítě, které nikomu nerozumí. Začlenit se do nové země, nového města, nové školy a nového kolektivu je náročné – bez znalosti jazyka se vše násobí. Pro všechny strany – děti, rodiče, učitele.

Stát nám dovolil adaptační skupiny vytvářet, finančně nás ale nepodpoří. Proto píši tento dopis, abych Vás požádala o pomoc. V tuto chvíli máme zodpovědnou osobu, Gannu Ivanovu, která je letitou pedagožkou a zároveň ředitelkou soukromé školy v Charkově. Ke své ruce má ukrajinské (výborně česky mluvící) OU studenty a pedagogy centra DDM. Adaptační skupina má připravit děti pro snadnější vstup do české školy – seznámit je s prostředím a jazykem. V tuto chvíli počítám s tím, že AC poběží do konce srpna 2022. Mou hlavní náplní je koordinace celého projektu a jeho hladký průběh.

Finance, které díky Vám získám, použiji primárně na běh AC na DDM. V případě Vaši štědrosti, mohu pomoci i porubským školám, do kterých již ukrajinské děti docházejí. Potřebuji zaplatit: pedagogy, asistenty, ukrajinského psychologa; rodinám bez financí během dne obědy; volnočasové aktivity a veškeré materiály nutné pro výuku.

Ve spolupráci s META jsme již rozběhli bezplatné online školení pro porubské učitele, aby se seznámili s cestou, jak k dětem a k výuce JČ přistupovat.

Od 31. 3. rozjíždíme pod záštitou místostarosty ŠPKaB Martina Tomáška v Ostravě-Porubě kurzy JČ pro maminky. O jejich děti bude během výuky námi postaráno.

Ve spolupráci s neziskovou organizací s dlouholetou tradicí, Místo pro děti – spolek při MŠ Čs. Exilu 670 v Ostravě-Porubě https://mistoprodeti.cz/, vedenou naprosto poctivě a transparentně paní Danou Schönovou, byl ve spolku založen nový účet čistě pro výše popsané aktivity. A vy, kdo mě znáte, víte, že jsem člověk čestný (od narození skaut) a nepotřebuji Vaše peníze pro svou vlastní potřebu. 😊

Pokud můžete a chcete, pošlete prosím peníze na číslo účtu – 2702160075/2010;

VS: IČO (pokud jste fyzická osoba – bez VS)

Zpráva pro příjemce: jméno fyzické osoby nebo název organizace

V příloze č. 2 naleznete darovací smlouvu. V případě, že ji požadujete, prosím o vyplnění a podepsání z Vaší strany, smlouva Vám bude obratem zaslána zpět.

Prosím, abyste veškerou komunikaci týkající se této finanční sbírky se mnou řešili přes e-mail: ukrajinskedetiporuba@seznam.cz.

S velkým díky!!!

Kateřina Švejdová; tel: 739 042 893

koordinátorka vzdělávání při odboru školství, prevence kriminality a bezpečnosti ÚMOb Poruba

V Ostravě dne 25. 3. 2022

 

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/prosba-o-financni-prispevek-na-podporu-ukrajinskych-deti-v-porube/