PROTIDROGOVÝ VLAK – preventivní program pro žáky 6. ročníků

V úterý 3.4.2018 se žáci šestých ročníků zúčastnili preventivního programu s názvem Protidrogový vlak. Program byl uskutečněn formou vyprávění a prožitku skutečného příběhu a simuloval život narkomanů, následnou léčbu a důsledky tohoto sociálně – patologického chování. Celý program byl umístěn do speciálně upravených vagónů, které byly přistaveny do svinovského nádraží. Program žáky velmi zaujal a rádi by se zúčastnili případných navazujících programů.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/protidrogovy-vlak-preventivni-program-pro-zaky-6-rocniku/