Prvky

Žáci 8.C navštívili také Svět techniky v DOV, tentokrát to byl program Prvky. Hráli si na detektivy a hledali prvky v periodické soustavě, zopakovali si stavbu atomu, strukturu tabulky, ale hlavně během praktických pokusů některé prvky sami určili. Na autentické postřehy a hodnocení programu se můžete podívat ve fotogalerii…

Přímý odkaz na tento článek: https://www.zskomenskehoporuba.cz/prvky/